کتاب در باره غیبت امام زمان اربع رسالات فی الغیبه

این کتاب ارزنده به وسیله محمدبن نعمان بغدادی مشهور به «شیخ مفیدرحمه الله» نگاشته شده است. وی از علمای برجسته و از چهرههای درخشان فقهای شیعه در نیمه نخست قرن پنجم هجری است. موضوع این کتاب، غیبت امام زمانعلیه السلام و ویژگیهای قیام آن حضرت و پاسخ به شبهاتی درباره امامت ایشان است.
درباره انگیزه نگارش این کتاب میتوان گفت: مساله امامت امام زمانعلیه السلام و غیبت آن حضرت، از مهمترین مباحث شیعه است. در دوران شیخ مفیدرحمه الله – که عصر قدرت گرفتن شیعیان و پیروان اهل بیت رسولخداصلی الله علیه وآله بود – این بحث از پر رونقترین مباحث جهان اسلام به شمار میرفت.
شیخ مفیدرحمه الله با نگارش این چهار رساله، گامی ارزشمند در معرفی هر چه بیشتر امام زمانعلیه السلام و غیبت آن حضرت به جهان اسلام برداشت.
این کتاب به سبک پرسش و پاسخ نگاشته شده است. وی در این کتاب شبهات مخالفان را آورده و به بررسی و پاسخگویی آنها پرداخته است. او در این کتاب با سبکی استدلالی و شیوهای قابل قبول برای تمام مذاهب اسلامی، وارد بحث شده، نتیجهگیری میکند.
شبهات ذکر شده در این کتاب، از مهمترین شبهاتی است که درباره امام زمانعلیه السلام و غیبت آن حضرت مطرح شده است. پاسخ به آنها در این زمان نیز بسیار کارساز و جالب توجه است.
شیخ مفیدرحمه الله در این چهار رساله، به سوالات زیر پاسخ میدهد:
۱٫ دلیل بروجودامامزمانعلیه السلام چیست؟
۲٫ به چه دلیل روایاتی که بر وجود آن حضرت دلالت میکند، دروغ نیست؟
۳٫ اگر امام زمانعلیه السلام غایب است، پس بودن یا نبودن ایشان چه فرقی دارد؟
۴٫ چرا امام زمانعلیه السلام ظهور نمیکند؟
۵٫ علمامام زمانعلیه السلام از چه راهیاست؟
۶٫ انگیزه غیبت چیست؟
۷٫ چرا دیگر ائمهعلیهم السلام غایب نشدند؟
شیخ مفیدرحمه الله در این کتاب با بیانی رسا و دقیق به این شبهات پاسخ میدهد.
برگرفته از کتاب دانشنامه مهدویت و امام زمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *