موردی از نشانه ظهور قتل نفس زکیّه

درباره قتل نفس زکیّه فقط در کتب و مآخذ شیعه روایاتی آمده است و در
______________________________
(۱) جلد ۳/ ۳۶۲٫
(۲) غیبت نعمانی/ ۲۵۱٫
(۳) ارشاد/ ۳۳۶٫
(۴) غیبت شیخ طوسی/ ۲۷۴٫
تاریخ غیبت کبری ،ص:۶۲۷
کتب صحاح اهل سنّت در این باره چیزی نقل نشده است.
(۱) از آن جمله روایت نعمانی «۵» از حضرت صادق- علیه السلام- است که آن حضرت فرمود:
«برای قائم پنج علامت است …» و شمرد از آنها قتل نفس زکیه را.
و نیز «۶» نعمانی در کتاب الغیبه و مفید در ارشاد «۷» و شیخ در کتاب الغیبه «۸» از آن حضرت در ضمن امور حتمیّهای که واقع خواهد شد قتل نفس زکیّه را نقل کردهاند.
(۲) نعمانی «۹» روایت میکند، از همان حضرت که راوی سوال میکند: آیا نشانهای پیش از ظهور خواهد بود؟ حضرت میفرماید: آری. راوی میگوید:
آنها چیست؟ حضرت میفرمایند: هلاکت و نابودی عباسی و … و قتل نفس زکیّه …
(۳) شیخ مفید در ارشاد «۱۰» از حضرت باقر- علیه السلام- و شیخ طوسی در کتاب الغیبه «۱۱» و صدوق در کمال الدین «۱۲» از حضرت صادق- علیه السلام- به یک عبارت نقل میکنند که لفظ و عبارت شیخ مفید این است: تاریخ غیبت کبری ۶۲۷ نکته دوم: قتل نفس زکیه ….. ص : ۶۲۶
آن حضرت فرمود: بین قیام قائم- علیه السلام- و قتل نفس زکیّه بیش از پانزده شب طول نمیکشد.»
(۴) در کتاب ارشاد «۱۳» شیخ مفید میگوید:
«از جمله علائمی که روایات و اخبار گویای آن میباشند، کشته شدن نفس زکیه در پشت دروازه کوفه به همراه هفتاد نفر از اشخاص صالح
______________________________
(۵) غیبت نعمانی/ ۲۵۲٫
(۶) غیبت نعمانی/ ۲۵۲٫
(۷) ارشاد/ ۳۳۸٫
(۸) غیبت شیخ طوسی/ ۲۶۶٫
(۹) غیبت نعمانی/ ۲۶۲٫
(۱۰) ارشاد/ ۳۳۹٫
(۱۱) غیبت شیخ طوسی/ ۲۷۱٫
(۱۲) کمال الدین/ ۶۴۹٫
(۱۳) ارشاد/ ۳۳۶٫
تاریخ غیبت کبری ،ص:۶۲۸
است، و کشته شدن مردی هاشمی در بین رکن و مقام.»
(۱) شیخ صدوق «۱۴» نیز از امام صادق- علیه السلام- روایت کرده است که آن حضرت فرمود: «پنج چیز پیش از قیام قائم اتّفاق میافتد» و از آن جمله قتل نفس زکیّه را برشمرد.
و نیز از آن حضرت روایت شده است که پیش از قیام قائم پنج علامت نشانه حتمی است و از آن جمله قتل نفس زکیه است.
(۲) در روایتی دیگر در ضمن امور حتمیّه از حضرت باقر روایت شده که فرمود:
«و کشته شدن نفس زکیّه از امور حتمیّه است».
و دیگر اخباری که در این باره وارد شده است.
(۳) ما درباره نفس زکیه در ضمن چند امر بحث میکنیم:
برگرفته از کتاب تاریخ غیبت کبری نوشته اقای محمد صدر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *