معجزات امام زمان و خبر از حوادث آینده

نیز صدوق در کمال الدین از پدرش از سعد بن عبد اللَّه اشعری از ابو علی نیلی روایت نموده که: ابو جعفر (گویا محمد بن عثمان بوده) نزد من آمد و مرا با خود به «عباسیه» برد و بخرابهای درآمدیم سپس نامهای را درآورد و برای من خواند، دیدم آنچه در خانهام پدید آمده بود، شرح داده شده و هم نوشته بود که فلان زن یعنی مادر عبد اللَّه گیسویش را میگیرند و از خانه بیرون کشیده ببغداد میبرند و نزد خلیفه مینشانند، و هم چیزهای دیگری پدید میآمد. آنگاه بمن گفت: اینها را از حفظ کن، سپس نامه را پاره کرد، این واقعه مدتی پیش از پدید آمدن آن حوادث بود.
برگرفته از کتاب مهدی موعود :جلد سیزدهم از کتاب بحار الانوار نوشته آقای محمد باقر بن محمد تقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *