محمد بن ابراهیم مهزیار نقل معجزات امام مهدی

شیخ طوسی (ره) در کتاب «غیبت» مینویسد. معجزات وجود اقدس امام زمان علیه السّلام بیش از آنست که شمرده شود، ولی ما در اینجا قسمتی از آن را میآوریم از جمله: جماعتی از علماء برای ما از ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه از محمد ابن یعقوب کلینی (ره) نقل کردهاند که او با سند خود از محمد بن ابراهیم بن مهزیار روایت نموده که گفت: بعد از رحلت حضرت عسکری علیه السّلام در خصوص امام بعد از وی تردید کردم.
اموالی از سهم امام نزد پدرم جمع شده بود، من آنها را برداشته بکشتی نشستم و او را مشایعت کردم. ناگاه تب شدیدی بر وی (پدرم) عارض شد. بطوری که گفت: فرزند! مرا برگردان! مرا برگردان! که این تب علامت مرگ است سپس گفت: در خصوص این مال راه احتیاط را پیش گیر. آنگاه وصیت نمود و وفات یافت.
من پیش خود گفتم: پدرم بچیز نادرست وصیت نکرده است. این اموال را بعراق حمل میکنم و خانهای کنار شط اجاره کرده میمانم و هیچ کس را از جریان مطلع نمیگردانم، اگر مطلب برایم روشن شد و همان طور که زمان حیات امام حسن عسکری علیه السّلام روشن بود، دانستم امام کیست این اموال را بآن کس که امام است میدهم و گر نه بفقرا قسمت میکنم.
پس بعراق آمدم و کنار شط خانهای اجاره کردم و چند روزی ماندم. روزی دیدم قاصدی آمد و نامهای بمن داد که نوشته بود. ای محمد؟ فلان مقدار مال در فلان چیز نزد تو هست! هر چه من آورده بودم و خودم از آن اطلاع نداشتم، نام برده بود. من آن اموال را بقاصد تسلیم نمودم و چند روزی منقلب و غمگین ماندم تا اینکه نامه دیگری بافتخار من صادر گشت که: ما تو را بجای پدرت وکیل نمودهایم پس حمد خدای را بجای آور.
در ارشاد مفید نیز از ابن قولویه از کلینی از علی بن محمد از محمد بن جمهور
مهدی موعود، ترجمه بحار الانوار ،متن،ص:۶۲۲
از محمد بن ابراهیم نظیر این روایت آمده است.
در غیبت شیخ با همین سند از حسن بن فضل بن زید یمامی نقل کرده که گفت:
در باره دو مطلب نامهای بحضرت نوشتم و میخواستم راجع بمطلب سوم هم چیزی بنویسم، ولی بملاحظه اینکه مبادا خوش آیند نباشد سومی را ننوشتم. جواب آن دو مطلب و تفسیر مطلب سوم هر سه صادر گشت!.
برگرفته از کتاب مهدی موعود :جلد سیزدهم از کتاب بحار الانوار نوشته آقای محمد باقر بن محمد تقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *