قرآن کریم، خاتم کتب آسمانی است

تردیدی نیست که قرآن کریم، بزرگترین هدیه الهی برای بشریّت و همه انسانهاست که آنها را به سوی سعادت و خوشبختی، نجات
و رستگاری جاودان هدایت میکند، و مهمترین دلیل بر حقّانیت اسلام و رسالت جاودانه پیامبر گرامی اسلام است که از میان تمام
« قرآن » ، معجزات و خارق عاداتی که از آن حضرت صادر شده، برترین سند حقّانیت آن بزرگوار است. به اتّفاق تمام فرق اسلامی
یک معجزه بزرگ آسمانی، و کتابی برتر و بالاتر از افکار و اندیشه بشر است که علاوه بر اینکه محور اتّحاد و اتّفاق بین همه
مسلمانان است میتواند مرجعی برای رفع اختلافات گروهی و فرقهای بوده و خطوط اصلی دین را به همه حق جویان بنمایاند. قرآن،
کتابی است که همواره با بیان اعجاز آمیز خویش، حجّت را بر همه جهانیان تمام نموده، جویندگان حق را به مدارج عالی روحانی
و عقلی عروج داده، خفّاشان، معاندان و ستیزه جویان را به خاک مذلّت و بدبختی نشانده، و در همه قرون و اعصار، صورت و معنی
واقعی خود را همچنان محفوظ نگهداشته، و هرگز مورد دستبرد، و تغییر و تبدیل قرار نگرفته، و تاکنون کسی نتوانسته است کتابی
مانند آن بیاورد، و در آینده هم کسی نخواهد توانست حتّی یک آیه مانند آیات آن بیاورد. قرآن، معتبرترین سند برای اثبات
معارف و احکام اسلامی است که خدای قادر و توانا، بقا و جاودانگی آن را برای همیشه ضمانت نموده، و از تحریف و دستبرد
ما قرآن را فرو فرستادیم، و ما خود » .« اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا الذِّکْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ » : مصون داشته است، چنانکه در این باره میفرماید
۶۴۳ ) قرآن، کتابی است که برای سعادت بشریّت و خوشبختی همه انسانها نازل شده، و تمام نیازمندیهای ).« نگهدارنده آن هستیم
بشر در آن منعکس گردیده، و برای کسانی که در برابر حق سر تسلیم فرود میآورند مایه هدایت، رحمت و بشارت به نعمتهای
(۶۴۴).« وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیءٍ وَهُدیً وَرَحْمَۀً وَبُشْری لِلْمُسْلِمِینَ » : ابدی و جاودانی است، چنانکه خداوند میفرماید
و در آیه .« ما این کتاب – قرآن – را بر تو نازل کردیم تا بیان کننده هر چیز بوده، و راهنما و رحمت و مژدهای برای مسلمانان باشد »
۶۴۵ ) و در یک آیه دیگر ).« ما در این کتاب، از بیان هیچ چیز فروگذار نکردهایم » .« ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شیءٍ » : دیگر میفرماید
هیچ تر و خشکی نیست جز آن که در این کتاب مبین – و قرآن عظیم » (۶۴۶).« وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إلاّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ » : میفرماید
آری! با آن که قرآن در زمان خاصی نازل شده و با مردم خاصی سخن گفته، و در مکان مشخّصی نازل گردیده .« – بیان شدهاست
است، در عین حال، مرز زمان و مکان را در هم شکسته و ما فوق زمان و مکان قرار گرفته، و هیچگونه وابستگی به زمان و مکان
ندارد؛ زیرا این کتاب بزرگ الهی – بر خلاف سایر کتب آسمانی – تنها برای بعضی از ازمنه و اعصار نازل نشده است؛ بلکه کتاب
ابدی و جاودانی است که تا انقراض بشر، راهنمای ره گم گشته گان و حق جویان خواهد بود. آری! قرآن کتابی است که حاوی
انواع و اقسام شواهد اعجاز است. و الفاظ آن، اعجاز آمیز و معانی آن، اعجاز آمیز تر، و چشمههای علوم و دانش و حکمت از
سراسر آیات آن میجوشد. و آن معجزهای گویا، جهانی، جاودانی و روحانی است که بزرگترین معجزه، و بالاترین گواه صدق
پیامبر گرامی اسلام و خاتم تمام کتابهای آسمانی است. به هر حال، این کتاب بزرگ الهی در آیاتی چند خود را خاتم کتب
آسمانی معرفی نموده، و نزول هر کتاب آسمانی دیگر را پس از خود ممنوع و ممتنع دانسته است که برای نمونه به چند آیه اشاره
ای -» .« وَ تَمَّتْ کَلِمَۀُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ » : میکنیم: ۱ – در سوره انعام، آیه ۱۱۵ چنین میفرماید
پیامبر! – سخن پروردگارت که راهنمای راستی و عدالت است – با نزول قرآن – پایان یافت، هیچکس یارای آن را ندارد که
وَاتْلُ ما اُوحِیَ اِلَیْکَ مِنْ کِتابِ » : ۲ – در سوره کهف، آیه ۲۷ چنین میفرماید .« کلمات او را دگرگون سازد، و او شنوا و داناست
ای پیامبر! – آنچه از آیات کتاب پروردگارت بر تو وحی شده تلاوت کن. -» .« رَبِّک لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ وَلَنْ تَجِ دَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَ داً
۳ – در سوره سجده (فصّلت)، آیات ۴۱ و ۴۲ .« هیچ چیز، کلمات او را دگرگون نمیسازد، و به جز او ملجأ و پناهگاهی نتوانی یافت
اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ لَمَّا جائَهُمْ وَ اِنَّهُ لَکِتابٌ عَزِیزٌ لایَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ » : چنین میفرماید
کسانی که به این ذکر الهی – قرآن – هنگامی که به سراغ آنها آمد، کافر شدند – در گمراهی آشکارند – و این قرآن به » .« حَمِیدٍ
طور قطع کتابی است شکستناپذیر که هیچگونه باطلی، نه از پیش رو، و نه از پشت سر به سراغ آن نخواهد آمد، چرا که از سوی
صفحه ۱۶۶ از ۲۱۴
دارای حاکمیّت مطلق و « قرآن کریم » از این آیات به خوبی استفاده میشود که .« خداوندِ حکیم و شایسته ستایش، نازل شده است
غلبه کلّی بر تمام کتب آسمانی است، زیرا مطابق آیات یاد شده، نه کسی میتواند حقایق آن را ابطال کند، و نه در آینده منسوخ
میگردد، نه آیه و کلمهای از آن کم شده، و نه چیزی بر آن افزوده میشود، نه خط نسخ و بطلان بر آن کشیده میشود، و نه دست
کتابی است که هیچگونه باطلی به سراغ آن نخواهد آمد، چرا که این « قرآن » ، تحریف به سوی آن دراز میگردد. و به طور خلاصه
کتاب آسمانی شکستناپذیر، از سوی خداوند حکیم و قادر علی الاطلاق نازل شده، و آیاتش محکم و ابدی است، و آنچه ذات
کتاب همیشه – جاوید -، و تا انقراض « قرآن » ، اقدس حضرت احدیّت فرموده است از روی حکمت و مصلحت است. از اینرو
جهان رهبر و راهنمای آدمیان، و پناهگاه ره گم گشته گان، و خاتم کتب همه پیامبران است که جریان انوار هدایتش همچون
جریان تابش خورشید و ماه تا به ابد ادامه خواهد داشت.
برگرفته از کتاب ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان نوشته: اسدالله هاشمی شهیدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *