فتنه های سال ظهور – رایت خراسانی

آنچه وجه مشترک بود مابین او و یمانی از وقت خروج و موافقت با یکدیگر در مقصد و وصف لشکریانش در فصل یمانی گذشت و اما آنچه مخصوص خراسانی است این است که:
اولا: بدان که از طرف مشرق یعنی بلاد شرقی ایران تا سرحد چین رایتهای متعدد خواهد بود، رایت خراسانی یکی از آن رایتها است و مهمتر از همه آنها است و به این اعتبار از همه آنها به رایات شرقی تعبیر شده.
ثانیا: باید دانست که رایت خراسانی سه تا است، یعنی سه مرتبه قیام و نهضت برای او است و از هر سه در اخبار بسیاری یاد شده دو تای از آن گذشته:
یکی: بیرقهای سیاه ابو مسلم از خراسان برای تشکیل دولت بنی العباس.
دوم: رایت مغول که از ناحیه خراسان آمد و عاقبت دولت بنی العباس را برهم زد و لذا در بعضی اخبار است که رایات از قبل خراسان دو رایت است، یکی به نفع بنی العباس و دیگری بر ضرر ایشان.
و اما سوم: باقیمانده و او است که متصل به ظهور است و مبارزهکننده با سفیانی و بنی العباس هر دو هست. حضرت باقر (ع) فرمود: «رایتی است از خراسان رو آورد تا به ساحل دجله فرود آید».
ایضا فرمود: «بیرقهای سیاهی که از خراسان خروج میکند به کوفه نازل خواهند شد، پس چون مهدی ظاهر شود (در مکه) بیعت خود را به سوی آنها خواهد فرستاد».
و در فصل بنی العباس بر دست خراسانی و سفیانی خواهد بود، او از مشرق و او از
______________________________
(۱)- بقره ۲۲۲٫
(۲)- معجم احادیث الامام المهدی ۵/ ۲۰ ح ۱۴۵۲٫
(۳)- اثباه الهداه ۳/ ۷۲۹ ح ۶۵؛ بحار ۵۲/ ۲۱۷ ح ۷۷٫
مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص: ۲۰۵
مغرب و این دو احدی از ایشان را باقی نخواهند گذاشت».
و ایضا حضرت مهدی فرمود: «در بین اینکه لشکر سفیانی در کوفه مشغول قتل و غارت باشند، بیرقهائی از طرف خراسان برسند که منزلها را به سرعت طی کنند و با ایشان چند نفر از اصحاب قائم (ع) باشد».
اما هویت صاحب و سردار این رایت و محل خروج او آنچه به نظر این حقیر میرسد آن است که چند رایت از نقاط مختلفه شرق قیام خواهد کرد و مجتمع آنها خراسان است و همه با یکی خواهند شد و از خراسان قیام خواهند کرد.
برگرفته از کتاب مهدی منتظر نوشته: محمد جواد حیدری خراسانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *