فتنه های سال ظهور – اختلاف دو رایت در شام: حسنی و اموی

امیر المومنین (ع) فرمود: «دو نیزه باهم به جنگ افتند در شام، زلزلهای در شام واقع خواهد شد که صد هزار در آن زلزله هلاک شوند، رحمت خواهد بود برای مومنین و عذاب خواهد بود برای کافرین، پس از آن منتظر باشید صاحبان اسبان ابلق و بیرقهای زرد را که از طرف مغرب رو آوردند».
مقصود مغربی است، یعنی رایت قیس که ذکرش خواهد آمد.
حضرت باقر (ع) فرمود: «اول زمینی که خراب میشود از ناحیه مغرب ارض شام است که در وی سه رایت اختلاف کنند، اصهب (مرد سرخ چهره و سفید رنگ) ابقع (ابلق یا سفید مایل به پیسی) و رایت سفیانی».
و نظیر آن از حضرت صادق (ع) و عمار یاسر نیز نقل شده: «این دو رایت با یکدیگر میجنگند تا اینکه مغربی بر ایشان ظفر مییابد، پس سفیانی بر ایشان خروج کند و همه را مانند زراعت درو کند و اصهب و ابقع را بکشد» .
______________________________
(۱)- الزام الناصب ۲/ ۱۵۴؛ احتجاج ۱/ ۱۱۰٫
(۲)- غیبت طوسی ۴۶۱ ح ۴۷۶٫
(۳)- غیبت طوسی ۴۴۲ ح ۴۳۴؛ اثباه الهداه ۳/ ۷۲۷ ح ۵۱٫
(۴)- غیبت طوسی ۴۶۴ ح ۴۷۹؛ بحار ۵۲/ ۲۰۷ ح ۴۵٫
مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص: ۱۹۵
اما این دو رایت از چه طایفه هستند؟ سدیر از حضرت صادق (ع) پرسید: «آیا پیش از سفیانی چیزی هست؟»
فرمود: «بلی، پس به دست خود اشاره به شام کرده، فرمود: سه رایت خواهد بود:
رایت حسنی و رایت اموی و رایت قیسی. پس سفیانی بر ایشان خروج کند و ایشان را مانند زراعت درو کند، چنانکه هرگز مانندش را ندیده باشی».
اما این حسنی غیر آن سید حسنی معهود است که ذکرش خواهد آمد، معلوم میشود که دو حزب، حزب حسنی و حزب اموی در شام با یکدیگر نزاع خواهند کرد و ممکن است حدیث عمار اشاره به همین حسنی باشد که گفت: اهل مغرب به سوی مصر خروج کنند و آن علامت سفیانی است و پیش از آن خروج میکند کسی که دعوت کند به سوی آل محمد (ص). (بعید نیست نام او عبد الله باشد).
حاصل مجموع اینکه اول دو رایت ابقع و اصهب در شام باهم بجنگند، پس مغربی از مصر بر ایشان حمله کند و پس از آن سفیانی بر هر سه.
برگرفته از کتاب مهدی منتظر نوشته: محمد جواد حیدری خراسانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *