علائم ظهور مختص شیعیان – خرابی مسجد براثا و قطع حج

امیر المومنین (ع) در هنگام برگشتن از جنگ نهروان در اراضی «براثا» که نزدیک بغداد و الان متصل است به وی فرود آمد و در آنجا راهبی بود به نام حباب، پس از مذاکراتی و کراماتی که از حضرت مهدی در آنجا ظاهر گردید به وی فرمود: در این محل مسجدی بنا کن و او را به نام بناکننده او بنام، سپس فرمود: او را خراب نمیکند مگر کافر و چون چنین کنند سه سال از حج ممنوع شوند و زراعت ایشان محترق شود.
و این امر واقعشده در عهد «قرامطه»، سید بن طاووس در «ملاحم و فتن» از سلیلی نقل کرده از ابن عمر گفت: منافقین مسجدی را در مدینه شبانه خراب کردند، پس اصحاب این امر را بزرگ شمردند.
پیامبر (ص) فرمود: «شما خرابی این مسجد را بزرگ شمردید با اینکه او تعمیر خواهد شد، ولی هرگاه مسجد براثا خراب شود حج تعطیل شود.
گفته شد: یا رسول الله! مسجد براثا کجاست؟
فرمود: در طرف غربی بغداد از ارض عراق، هفتاد پیامبر و وصی در وی نماز گزارده و آخرین کس که در وی نماز گزارد این مرد خواهد بود و اشاره به امیر المومنین (ع) کرد».
سپس سلیلی گفته: من خود دیدم که حنبلیها آن مسجد را خراب کردند و تیرهای سقف مسجد را سوختند و در او درخت خرمایی بود او را قطع کردند، حتی اینکه مسجد قبرهایی حفر کردند و مردههای مردم را از صاحبانش به زور میگرفتند، با اینکه برای ایشان قبور ساخته بودند و در آنجا دفن میکردند، تا اینکه از صورت مسجدی
______________________________
(۱)- الزام الناصب ۲/ ۱۲۶؛ بحار ۵۲/ ۲۱۸ ح ۸۰٫
مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص: ۱۴۰
بیرون رود و آنجا را قبرستان کنند. سپس گفته و این در سنه ۳۱۲ بود و در همان سال سلیمان بن حسن قرمطی خروج کرده و راه را بر حاجیان قطع کرد. و به همین قطع حج به سبب قرامطه، حضرت صادق (ع) اشاره فرموده: «حجوا قبل لا تحجوا» حج کنید پیش از آنکه نتوانید حج کنید.
سپس با انگشت ابهام به طرف قبله اشاره و فرمود: در این سمت هفتاد هزار یا زیاده کشته شوند.
علی بن حسن که یکی از رواه حدیث است گفته: شبیه به این مقدار در قافله کشته شد و در حدیث دیگر به جمعی از اهل کوفه فرمود: «حجوا قبل ان لا تحجوا قبل ان یمنع البر جانبه؛ حج کنید پیش از آنکه خشکی جانب خود را منع کند یعنی از طرف خشکی راه نداشته باشید و همچنان شد زیرا از طرف دریا مانعی نبود».
بعضی نسخهها «برجانیه» را بر یاء ضبط کرده و این قطعا تصحیف است با خصوصیاتی که ذکر شد راجع به خرابی مسجد براثا و قطع حج، چنانکه خود این حدیث نیز به هر دو اشاره دارد، بهعلاوه «برجانیه» در لغت معنی مناسبی ندارد به جز اینکه در قاموس گفته، «برجان» بر وزن عثمان جنسی است از روم و دزدی است معروف و بر فرض صحت نسخه باید به معنی دوم گرفت که قرامطه را دزدهای راهزن فرض کرده و اما به معنی اول مناسبتی با خرابی مسجد براثا ندارد.
پس بعضی که «برجانیه» را بر بریطانیه حمل کردهاند و انتظار وقوع منع حج از طرف ایشان دارند تاویلی است خالی از تحقیق.
و باز فرمود: «حج کنید پیش از خرابی مسجدی در عراق که در مابین نخلستان و نهرها واقع است (و آن همان مسجد براثا است)».
و از جمله اعمال قرامطه که حضرت صادق (ع) نیز قبل از وقوعش به آن اشاره
______________________________
(۱)- التشریف بالمنن ۲۶۱ ح ۳۷۹٫
(۲)- بحار ۴۷/ ۹۴ ح ۱۰۶٫
(۳)- بحار ۴۷/ ۱۲۲ ح ۱۷۱؛ امالی مفید ۶۴ مجلس ۷ ح ۱۰٫
مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص: ۱۴۱
فرموده: خراب کردن خانه کعبه و نقل حجر الاسود را به مسجد کوفه است.
برگرفته از کتاب مهدی منتظر نوشته: محمد جواد حیدری خراسانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *