علائم ظهور – سالهای فریبنده

امیر المومنین (ع) فرمود: «بین یدی القائم سنین خداعه» پیشاپیش قیام قائم سالهایی است فریبنده.
پس فرمود: «در آن سالها راستگو تکذیب شود و دروغگو تصدیق و شخص مکار مقرب گردد و رویبضه (مردمان پست غیر قابل اعتناء) در امر مردم دخالت کنند و سخنرانی کنند.»
پس وجه فریبندگیش معلوم شد، یعنی اشخاص ضعیف الایمان چون چنین ببینند نتوانند تحمل و استقامت بورزند، یا اسباب تشکیک ایشان شود و یا فریب وضع زمان را خورند و از دروغگویان و مکاران و بیاعتباران تقلید و تبعیت کنند.
برگرفته از کتاب مهدی منتظر نوشته: محمد جواد حیدری خراسانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *