علائم ظهور – بنای جسر کوفه

امیر المومنین (ع) فرمود: «سفیانی لشکری به سوی کوفه میفرستد، پس امیری از بغداد با پنج هزار به محاربه او حرکت میکند و بر جسر کوفه جنگ واقع شود، تا اینکه هفتاد هزار از طرفین بر جسر کوفه کشته گردند به طوری که از خون آنها آب فرات رنگین و از جسدهاشان که در آب افتد، آب متعفن شود که سه روز مردم از آب فرات خودداری کنند».
این حقیر نیز در همان سال ۱۳۸۱ دیدم جسر آهنی ثابت پهنی کشیده بودند که پیش از آن نبود، بلکه جسر چوبی مختصری برای عبور بود و او را هم برای عبور کشتیها و طرادهها قطع میکردند، چون آن جسر عظیم را مشاهده کردم تصدیق کردم که مراد این جسر است که گنجایش جنگ بر روی وی و کشته شدن هفتاد هزار را دارد، و در «الزام الناصب» از حدیث سلمان گفت: «و یوشک ان یبنی جسرها و یبنی جنبیها» «نزدیک است که جسر کوفه بنا شود و در دو طرف شط خانه ها ساخته شود».
برگرفته از کتاب مهدی منتظر نوشته: محمد جواد حیدری خراسانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *