عصر ظهور – فتنه همگانی و فتنه سرزمین شام

روایات ، فتنه ویژه ای را در سرزمین شام یاد می کند که قبل از خروج سفیانی واقع خواهد شد . و این فتنه غیر از فتنه غربی و شرقی است که مسلمانان گرفتار آن می شوند و قبلا درباره اش سخن گفتیم . به احتمال قوی تر ، فتنه یاد شده متصل به فتنه همگانی و یا ثمره آن است . که گاهی روایات مربوط به آنها و حالات راویان درباره این دو فتنه با هم مخلوط می شود .
بارزترین چیزی که در فتنه سرزمین شام وجود دارد ، اختلافات و درگیری هایی است که سبب ضعف حکومت و عدم مقاومت شامیان در برابر دشمنان خود می گردد تا جایی که از اداره کشور ناتوان می شوند . و امیر مؤ منان (ع) آن را فتنه اختلاف احزاب که در قرآن از آن یاد شده است ، می نامد ، چه اینکه درباره این گفته خدای سبحان از آن حضرت سؤ ال شد :
((طوائف مردم از پیش خود (درباره مسیح ) اختلاف کردند وای بر این مردم کافر هنگام آن روز بزرگ (قیامت ) . )) (۹۳)
فرمود :
((از سه نشانه ، انتظار فرج داشته باشید ، پرسیدند ای امیرمؤ منان آنها کدامند ؟ فرمود : اختلاف اهل شام در بین خودشان درفش های سیاه از خراسان ، صیحه آسمانی در ماه رمضان . سؤ ال شد صیحه آسمانی در ماه رمضان چیست ؟ آیا نشنیده اید گفته خداوند را در قرآن ((اگر بخواهیم از آسمان نشانه ای را بر آنها فرو فرستیم به گونه ای که همه در برابر آن سر تسلیم فرود آورند . )) (۹۴) نشانه ای که دختر جوان را از سراپرده برون می آورد و خفته را بیدار می کند و بیدار را به وحشت می اندازد . )) (۹۵)
البته دو نشانه از نشانه های ظهور تحقق یافته است ، یکی آنگاه که میان اهل شام اختلاف بوجود آمد و دیگری زمانیکه پرچمهای سیاه از خراسان آشکار گردید ، اما امیرمؤ منان (ع) زمان شروع اختلاف اهل شام و ظاهر شدن درفش های سیاه تا صیحه ماه رمضان را معین نفرموده است و ممکن است سالهای درازی به طول انجامد .
و در روایت آمده است که فریاد یا ندا و یا بانگ آسمانی در سال ظهور رخ می دهد که پس از آن در ماه محرم ، ظهور حضرت مهدی (ع) واقع می شود .
از پیامبر(ص) روایت شده که فرمود :
((قبل از ظهور حضرت مهدی (ع) فتنه ای پدید می آید که مردم را سخت در محاصره قرار می دهد ، پس مبادا اهل شام را دشنام دهید زیرا مؤ منان حقیقی از آن سامان هستند ، بلکه ستمگران آنها را نفرین کنید و خداوند بزودی قضا و قدری از آسمان می فرستد تا آنها را پراکنده سازد بگونه ای که اگر روبهان با آنها درآویزند ، بر آنان پیروز می گردند ، آنگاه خداوند حضرت مهدی (ع) را حداقل در میان دوازده هزار و حداکثر در بین پانزده هزار تن بر می انگیزد و نشانه آنها کلمه ((بمیران )) ((بمیران )) است سه گروه پرچمدار هستند که طرفداران هفت درفش با آنان مبارزه می کنند هیچ پرچمداری نیست مگر اینکه طمع حکومت و ریاست دارد آنگاه حضرت مهدی (ع) ظهور می فرماید و مهربانی و دوستی و نعمتهای مسلمانان را به آنان باز می گرداند . )) (۹۶)
در روایتی آمده است :
((خداوند کسی را بر شامیان می فرستد که جمعیت آنها را پراکنده می سازد حتی اگر روبهان با آنها درگیر شوند بر آنان چیره می شوند ، در این هنگام مردی از خاندان من با سه گروه پرچمدار ظهور می کند تا آخر حدیث )) (۹۷)
و معنی کلمه ((ابدال )) که در روایت منقول از پیامبر(ص) آمده ((یعنی مؤ منان راستین و واقعی )) و شرح معنی آن در ذکر اصحاب حضرت مهدی (ع) خواهد آمد .
و در روایتی به جای ((قضا و قدر)) سبب آمده است و معنی اینکه خداوند کسی را بر شامیان می فرستد که جمعیت آنها را پراکنده می سازد یعنی مردمی را بر آنها بر می انگیزد که سبب تفرقه جمعیت آنها و کشمکش میان آنها می شود .
و جمله های ((بمیران )) ((بمیران )) و یا ، ((ای یاری شده از ناحیه خدا ، بمیران )) شعار نظامی در میان برخی از یاران مهدی (ع) می باشد .
و عبارت ((سه گروه پرچمدار)) یعنی یاران حضرت مهدی (ع) سه فرقه هستند که هواداران هفت زمامدار ، جهت کارزار با حضرت مهدی (ع) و یارانش ، با یکدیگر متحد می شوند و از آن جا که هر یک از آنها به پادشاهی و ریاست طمع می ورزد بین آنان اختلاف بوجود می آید ، اما این اختلاف مانع آن نیست که فرمانده همه آنها سفیانی باشد ، زیرا در اثر حملات نظامی به عراق و حجاز و شکستهای لشکریان او حکومت وی بسرعت ضعیف می شود و این از چیزهایی است که فرصت مناسبی را برای یاران طمعکار و مخالفین وی ، در رسیدن به قدرت مهیا می سازد در حالیکه آنان درگیر کارزار با حضرت مهدی (ع) می باشند .
روایات دیگر ، پیرامون محاصره اقتصادی غرب در مورد سرزمین شام و بحران ارزاق و قحطی است که مردم بدان گرفتار می شوند ، بدون آنکه مدت آن مشخص گردد و طبیعی است که این بحران همراه با فتنه خارجی و داخلی است و ابزاری است در دست غرب برای تحت فشار قرار دادن مسلمانان . . .
برخی از روایات می گوید : امر گرسنگی و تشنگی در سال ظهور به اوج خود می رسد ، از پیامبر(ص) روایت شده است که فرمود :
((دیری نمی پاید که مردم شام ، دینار و پیمانه ای نزدشان یافت نمی شود ، پرسیدیم این امر از کجاست ؟ فرمود : از جانب رومیان . آنگاه اندکی سکوت کرد سپس فرمود : در آخرالزمان خلیفه ای می آید که به مردم اموال کمی داده و آن را به شمارش نمی آورد . )) (۹۸)
باعث این فشار اقتصادی و مالی و مواد غذائی ، رومیان یعنی غربی ها هستند .
از جابر جعفی نقل شده است که از امام باقر(ع) درباره این گفته خدای سبحان سؤ ال کردم :
((براستی ما شما را با چیزهایی هم چون ترس و گرسنگی مورد آزمایش قرار می دهیم ))
حضرت فرمود : گرسنگی بر دو گونه است عام و خاص اما گرسنگی خاص در کوفه است که خداوند آن را ویژه دشمنان آل محمد می گرداند و آنان را هلاک می سازد ، اما گرسنگی عام در شام خواهد بود و آن ترس و گرسنگی است که تا آن زمان هرگز بدان گرفتار نشده اند لکن ، گرسنگی ، قبل از قیام حضرت قائم و وحشت و اضطراب ، بعد از قیام آن حضرت خواهد بود . )) (۹۹)
از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود :
((پیش از ظهور قائم ، بطور حتم سالی فرا می رسد که مردم در آن دچار قحطی گرفتار ترس شدیدی از کشته شدن و کمبود اموال و جان ها و ثمرات می گردند)) و این مطلب در قرآن به روشنی دیده می شود ، آنگاه این آیه را تلاوت فرمود :
((براستی ما شما را با چیزهایی همچون ترس و گرسنگی و کاهش مال و جان و ثمر مورد آزمایش قرار می دهیم و صبر پیشگان را بشارت بده . )) (۱۰۰)
زمان این فشار و تنگنا در سال ظهور طبق این روایت ، مانع آن نیست که این وضع مدتی قبل از ظهور وجود داشته و سپس در سال ظهور شدیدتر از گذشته بوجود آید ، آنگاه ظهور بوقوع پیوندد .
اما روایات مدت این فتنه را در سرزمین شام ، طولانی یاد می کند ، هر وقت می گویند تمام شد طولانی می گردد . ((و از آن راه فرار می جویند اما نمی یابند)) (۱۰۱) و روایات این فتنه را با همان اوصاف فتنه غربی و شرقی توصیف می کند که داخل هر خانه ای از خانه های عربها و مسلمانان خواهد شد و اینکه ((هرگاه آن را از سوئی اصلاح کنند از سوی دیگر گسیخته می شود و یا از جانب دیگر آشوب برخیزد . )) (۱۰۲)
اینها ویژگیهای طبیعی این فتنه است ، مادامیکه ثمرده ای از ثمرات فتنه بزرگ خارجی باشد . . بلکه پاره ای از روایات بطور صریح آن را ((فتنه فلسطین )) می نامد ، چنانکه قبلا از نسخه خطی ابن حماد ص ۶۳ گذشت .
برخی از احادیث مدت آن را ۱۲ و ۱۸ سال تعیین کرده است و ممکن است این مدت مربوط به مرحله پایانی آن باشد نه تمام مدت آن . . و ما امیدواریم این آخرین زمان مرحله جنگ داخلی لبنان باشد .
. . از سعید بن مسیب روایت شده که گفت :
((فتنه ای در سرزمین شام پدید می آید که ابتدای آن همچون بازی کودکان است و پس از آن دیگر کارشان سامان نپذیرد و دیگر نیرویی نخواهند داشت تا آنکه ندا کننده ای از آسمان فریاد سردهد ، بر شما باد ، به فلانی روی آورید و در آنحال دستی بر آید و اشاره کند . )) (۱۰۳)
و بانگ آسمانی یاد شده نام مهدی (ع) را می خواند همچنین دستی که از آسمان اشاره می کند نیز جزء نشانه های ظهور آمده است .
در روایتی دیگر از پیامبر(ص) رسیده است که فرمود :
((فتنه چهارم ۱۸ سال طول می کشد و بهنگام خود پایان می پذیرد و نهر فرات از کوهی از طلا بیرون می آید و مردم به گونه بر آن هجوم می آورد که از هر نه نفر هفت نفر بهلاکت می رسند . )) (۱۰۴) و بزودی گفتگو پیرامون درگیری قرقیسیا بر سر گنج فرات خواهد آمد . ))
برگرفته از کتاب عصر ظهور نوشته: علی کورانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *