طول عمر حضرت نوح

طول عمر نوح (ع) همچنین بود که چون از خداوند خواست تا بر قومش عذاب فرو فرستد، جبرئیل هفت دانه هسته نزد وی آورد و گفت: ای پیغمبر خدا پروردگار میفرماید: اینها مخلوق و بندگان من هستند آنها را با صاعقه هلاک نمیگردانم مگر بعد از تاکید دعوت و الزام حجت بر آنها. پس دوباره قوم را به خداپرستی دعوت کن که در مقابل آن بتو ثواب خواهیم داد.
این هستهها را کشت کن موقعی که روئیدند و بحدّ کمال رسیدند و بارور شدند هنگام نزول رحمت الهی فرا رسد و از شر قوم آسوده خواهی شد، و مومنین را باین خبر مژده ده. چون درختها روئید و شاخ و برگ درآورد و باردار شد و بعد از مدتی چنان که میباید ثمر داد، نوح از خداوند درخواست نمود که طبق وعده او را از شر قوم خلاصی دهد، ولی خداوند دوباره دستور داد که از هسته آن درختها بکارد و صبر پیشه گیرد و سعی کند و حجت را بر قوم موکد بدارد. نوح حکم جدید را باطلاع کسانی که بوی ایمان آورده بودند رسانید و سیصد تن از آنها از وی برگشتند و گفتند اگر دعوت نوح حق بود نمیباید خدایش خلف وعده کند.
سپس خداوند متعال هفت بار پی در پی او را مامور گشت تخم آن درخت نمود
______________________________
(۱) سوره نساء- آیه ۱۵۶»
مهدی موعود، ترجمه بحار الانوار ،متن،ص:۴۸۸
و هر بار گروهی از مومنین از وی رو بر میتافتند تا اینکه پیروان او مردّد شدند و بهفتاد و چند مرد تقلیل یافتند. آنگاه خداوند بوی وحی فرستاد که: نقاب شب ظلمانی از چهره صبح نورانی در پیش رویت برداشته شد. زیرا حق آشکار گشت و نور ایمان از زنگار ارتداد کسانی که دارای سرشت پلید بودند پاک گردید.
اگر من کفار را نابود کنم، ولی کسانی را که بتو ایمان آورده بودند و بعد از تو روی برتافتند و مرتد گشتند باقی گذارم، بوعده خود عمل نکردهام، وعدهای که بمومنین سابق قومت که در ایمان بیگانگی خدا اخلاص ورزیده و بریسمان پیغمبریت چنگ زدهاند، دادم که آنها را در روی زمین جای دهم و در دین ثابت بدارم و ترس آنها را تبدیل بامن کنم، تا شک از لوح دلشان برطرف شود و مرا با اخلاص، پرستش کنند چطور ممکن بود کسانی را که مرتد شدند در زمین جای دهم و دینشان را ثابت نگهدارم و ترسشان را تبدیل بامن کنم؟! در صورتی که میدانم که ایمانی ضعیف و سرشتی پلید و باطنی بد دارند؟.
اگر در موقع نابود ساختن دشمنان، که میخواستم مومنین را در زمین جای دهم، آن طایفه مرتد بوی خلافت را که بمومنین داده شده، استشمام میکردند، در نفاق و گمراهی راسختر میگشتند و با برادران خود بدشمنی بر میخواستند و بخاطر ریاست با آنها میجنگیدند، بنا بر این با این فتنهها و جنگها با برادران چطور ممکن است تمکین از دین و انتشار ایمان در میان مومنین جمع شود؟ پس با امداد و وحی ما کشتی را بساز!.
سپس حضرت صادق علیه السّلام فرمود قائم ما هم غیبتش طولانی میگردد تا آنکه حق آشکار گردد، و نور ایمان از زنگار ارتداد شیعیانی که دارای سرشت پلید هستند پاک شود بطوری که اگر آنها احساس کنند در ایام ظهور مهدی مومنین با اخلاص از عزت و ثبات ایمان و امنیت آن زمان بهرهمند خواهند بود، بواسطه نفاقی که دارند، بوحشت میافتند مفضّل میگوید: عرضکردم: یا ابن رسول اللَّه! ناصبیها میپندارند که این آیه «۱»
______________________________
(۱) منظور آیه وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ … است که حضرت مضمون آن را نقل فرموده و در صفحه ۲۵۹ گذشت.
مهدی موعود، ترجمه بحار الانوار ،متن،ص:۴۸۹
در باره ابو بکر و عمر و عثمان و علی نازل شده است فرمود: خداوند دلهای ناصبیها را هدایت نکند. چه وقت دینی را که خدا و رسول پسندیدهاند، از انتشار امن میان امت و رفع ترس از دلها و برطرف ساختن شک از سینههای آنها، در زمان یکی از این سه نفر و در خلافت ظاهری امیر المومنین که مسلمین مرتد گشتند و فتنهها و جنگهائی که میان آنها و کفار واقع شد، برخوردار بود؟.
آنگاه حضرت این آیه شریفه را تلاوت فرمود: حَتَّی إِذَا اسْتَیْاَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ کُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا (یعنی: موقعی که پیغمبران از راهنمائی مردم مایوس گشتند و گمان کردند بآنها دروغ گفته شده، یاری ما بآنها رسید).
برگرفته از کتاب مهدی موعود :جلد سیزدهم از کتاب بحار الانوار نوشته آقای محمد باقر بن محمد تقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *