شرح دعای ندبه – نصرت خدا به پیغمبر در جنگ

اصل – ثم نصرته بالرعب.ترجمه – پس از آن او را برعب و مهابت در دل دشمنان، یاری کردی.شرح: خداوند مهابتی به آن حضرت داده بود که در غزوات، لشگر دشمن به واسطهی آن مهابت، مرعوب و ترسناک میشدند، و این امر در مواقع بسیاری اتفاق افتاد.یک موقع در جنگ بدر: که لشگر مسلمین سیصد و سیزده نفر بودند، هفتاد و هفت نفر از مهاجرین و دویست و سی و شش نفر از انصار، وعدهی کفار، نهصد یا هزار نفر بودند. و جای مسلمین زمین نرمی؛ و جای کفار زمین سختی، و آن شب همه مسلمین محتلم شدند، و سخت خائف شدند که با حال جنابت کشته شوند؛ حضرت رسول (ص) دعا کرد بارانی سخت بارید، و مسلمین غسل کردند، و جای مسلمین سخت و جای کفار گل شد، از این جهت ترس و رعب عظیم در دل کفار افتاد، و مسلمین قوی دل گردیدند. [ صفحه ۵۱] و خداوند از این واقعه خبر میدهد، سورهی ۸ انفال، آیهی ۱۱اذ یغشیکم النعاس امنه منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت بکم الاقدام، اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سالقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق و اضربوا منهم کل بنان.یعنی: یاد کنید زمانی را که خدا خواب را بر شما غالب نمود در حال ایمنی از جانب او، و فرود فرستاد برای شما از آسمان بارانی را تا شما را به آن پاک کند، و ببرد از شما خباثت شیطانی و جنایت را، تا محکمی دهد بر دلهای شما، و زمین را سخت؛ و قدمهای شما را بر آن ثابت نماید. زمانی که خدا به ملائکه وحی کرد که: من با شمایم، پس محکم و ثابت دارید مومنین را برای استقامت در جنگ، و من رعب و ترس در دل کفار القاء میکنم، پس گردنهای ایشان را بزنید، و بندهای ایشان را قطع نمائید.
برگرفته از کتاب وظائف الشیعه شرح دعای ندبه نوشته: عباس محمود العقاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *