شرح دعای ندبه – شرح حال ابورافع

و از ابی رافع نقل شده که: پیغمبر (ص) فرمود که ای ابورافع، چه خواهی کرد در زمانی که یک دسته از امت من با علی قتال کنند. و علی به راه حق رود؛ و آن دسته به راه باطل روند؟ و حق [ صفحه ۱۴۴] با کسی است که به همراهی علی با ایشان جهاد کند، و اگر به زبان هم نتواند یاری کند، به دل یاور علی باشد.ابورافع گفت: یا رسولالله در حق من دعا کن که خدا مرا بر جهاد با ایشان یاری دهد.پس زمانی که معاویه با علی مخالفت کرد، و طلحه و زبیر بیعت شکستند، و جنگ جمل را در بصره فراهم نمودند، ابو رافع خانهی خود را در مدینه، و ملک خود را از اراضی خیبر فروخت، و فرزندان و اهل خود را برداشت، و به همراهی علی مهیای جهاد شده؛ به طرف بصره کوچ داد. بعد از آنکه علی (ع) شهید شد: ابو رافع به مدینه مراجعت کرد؛ و خانه و ملکی نداشت، پس امام حسن (ع) خانهای در مدینه؛ و ملکی از اراضی ینبغ از صدقات حضرت امیر (ع) به او عطاء فرموداصل – لا یسبق بقرابه فی رحم.ترجمه – در شرافت حسب و نسب مسبوق و پست نبود، بلکه بر همه حسب و نسبها سبقت داشت.
برگرفته از کتاب وظائف الشیعه شرح دعای ندبه نوشته: عباس محمود العقاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *