شرح دعای ندبه – در حال اجتماع دعا کردن

اشاره
وظیفه ۲۹ در حال اجتماع و در مجمع مومنین دعاء کردن [ صفحه ۳۰۸] تا بهتر مستجاب گردد: در عبارات قبل داعی خطاب به خداوند میکند که اللهم انت کشاف الکرب و البلوی خدایا تو زائل کننده اندوهها و بلائی، و در اینجا بار دوم اللهم را مکرر میکند و بعد از آن میگوید مائیم بندگان تو. و چهار صفت برای سائلین میآورد که سبب اجابت گردد.اول در کلمه عبید اظهار میکند که ما بندهایم، چونکه نزد خدا هیچ مقامی بالاتر از بندگی نیست در خبر است که العبودیه جوهره کنهها الربوبیه و در تشهد نماز، اول شهادت به عبودیت پیغمبر (ص) میدهی: و بعد از آن به رسالت او.دوم کلمهی عبید را جمع آورده برای آنکه در اجتماع، ثواب عمل زیادتر و دعاء به اجابت نزدیکتر است، امیرالمومنین (ع) در دعاء کمیل میخواند و اجتمع فی جوارک مع المومنین یعنی خدایا توفیقی عطا کن تا به حال اجتماع با مومنان در جوار تو آیم، و نیز پیغمبر (ص) برای مباهلهی با نصارای نجران به هیئت اجتماع ۵ نفری آمد، و حضرت صادق (ع) فرمود هرگاه اندوهی برای پدرم پیش میآمد زنان و کودکان را جمع مینمود و دعا میکرد و ایشان آمین میگفتند. و در خبر دیگر فرمود هرگاه چهل نفر اجتماع کنند دعائی نکنند مگر آنکه خدا اجابت نماید و اگر ممکن نشود چهار نفر ده مرتبه دعا کنند: و اگر میسر نگردد یک نفر چهل مرتبه دعاء کند تا خداوند آن دعا را مستجاب فرماید. [ صفحه ۳۰۹] و در خبر دیگر فرمود هرگاه ۴ نفر دعا کنند به حال اجتماع، هنوز متفرق نشدهاند مگر آنکه خدا دعایشان را اجابت فرماید، و اخبار زیاد در این باب رسیده است: و علت آن شاید برای یکی از دو امر باشد. اول آنکه چون بندگان گرد هم آیند خداوند برای رافت آنها با هم نظر رحمت به ایشان نماید: و دیگر آنکه در اجتماع اگر یک نفر دل شکستهی دل پاک باشد به دعاء او دعاء دیگران هم مستجاب میگردد سوم کلمه عبید را اضافه به کاف خطاب کرد. و شان مولا لطف و مرحمت درباره بندگان است.چهارم اظهار میکند که ما مشتاق ولی تو میباشیم تا آنکه خدا به واسطهی آن حضرت نظر رحمت به بندگان خود فرماید: و دعایشان را اجابت نماید؛ پس از آن چهار صفت برای امام زمان (ع) میآورد که دلالت دارد که شایسته بلکه لازم است که آن حضرت را واسطهی بین خود و خدا قرار دهد.
برگرفته از کتاب وظائف الشیعه شرح دعای ندبه نوشته: عباس محمود العقاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *