شرح دعای ندبه – آنکه پیغمبر علی را وارث خود خواند

اشاره
دلیل یازدهم: آنکه پیغمبر (ص) علی را وارث خود خواند. از عبدالله اوفی روایت شده که: پیغمبر (ص) بالای منبر فضایل علی را بیان میفرمود؛ از آن جمله خطاب به علی کرد فرمود: فانا رسولالله و انت اخی و وارثی. علی (ع) عرض کرد من چه ارثی از شما میبرم فرمود. هر چه من از پیغمبران سلف ارث بردهام، علی عرض کرد: چه ارثی برای شما گذاشتهاند؟ فرمود: کتاب خدا و سنت دین خودشان را و در زیارت هم که امام (ع) را وارث انبیاء خوانده، به همین معنیست.و در خبراست که: پیغمبر (ص) به عم خود عباس فرمود: آیا وصیت مرا قبول میکنی: که وعدهی مرا وفاء و قرض مرا اداء کنی؟ جواب داد که: یا رسولالله من عیالمندم؛ و امور مرجوعهی به شما زیاد واز عهدهی من خارج است، پس آن حضرت به علی (ع) فرمود: وصیت مرا میپذیری؟ عرض کرد: بلی، قبول میکنم، پس حضرت علی را پیش خواند؛ و انگشتر از انگشت خود بیرون، و در انگشت علی کرد، و شمشیر و زره خود را خواست، یا آنکه جبرئیل برای او آورد؛ و به علی سپرد؛ و استر خود را با زین نیز به علی داد و فرمود: در حال حیات من تصرف در این اموال کن، و به منزل خود ببر، تا بعد از من کسی را بر تو ایرادی نباشد. [ صفحه ۱۳۱]
برگرفته از کتاب وظائف الشیعه شرح دعای ندبه نوشته: عباس محمود العقاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *