شرح دعای ندبه – آنکه علی صراط مستقیم است

اشاره
۱۷ آنکه علی صراط مستقیم است؛ و صراط مستقیم به معنی راه راست، و راه حق و صدق، و باب الله و بابالعلم است، زیرا که همهی این الفاظ اشاره است به طریقه حقهی ولایت اهل بیت که چون رساله در آن راه پیماید به مطلوب واصل گردد: [ صفحه ۱۴۰] در احتجاج از اصبغ بن نباته روایت شده که، ابن کوا خدمت امیرالمومنین رسیده و معنی این آیه را پرسید (سوره بقره ۲ آیه ۱۸۹)و لیس البر بان تاتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقی و اتوا البیوت من ابوابها و اتقوا الله لعلکم تفلحون.ترجمه – نیک نباشد که وارد خانهها شوید از پشت آنها. ولی نیکی برای پرهیزکار است، و وارد خانهها شوید از درهای آنها، و بپرهیزید از خدا تا رستگار شوید.حضرت فرمود: نحن البیوت امر الله ان یوتی من ابوابها نحن ابواب الله و بیوته التی یوتی منها، فمن بایعنا و اقر بولایتنا فقد اتی البیوت من ابوابها، و من خالفنا و فضل علینا غیرنا فقد اتی البیوت من ظهورها، ان الله عزوجل لو شاء عرف الناس نفسه حتی یعرفوه و یاتوه من بابه، ولکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و بابه الذی منه یوتی: قال: فمن عدل عن ولایتنا و فضل علینا غیرنا فقد اتی البیوت من ظهورها، و انهم عن الصراط لناکبون.ترجمه: مائیم آن خانههائی که خدا به مردم دستور فرموده کمه: از درهای آن وارد شوید، مائیم ابواب و بیوتی که امر به ورود آن فرموده، پس هر که با ما بیعت کند، و اقرار به ولایت مانماید، از در وارد [ صفحه ۱۴۱] خانه شده است، هر که مخالفت ما کند، و دیگران را بر ما برتری دهد، از پشت خانه وارد شده است، به درستی که اگر مشیت خدائی قرار گرفته بود؛ خود را به مردم میشناسانید؛ و مردم او را میشناختند، و از راه صحیح وارد میشدند، لکن خدا ما را قرار داد، و نصب فرمود که ابواب و صراط و سبیل و باب به سوی او باشیم؛ تا مردم به واسطهی ما به سوی خدا بروند، پس هر که از ولایت ما سر باز زد، و دیگری را بر ما فضیلت نهاد؛ از پشت خانه وارد شده است؛ و از راه عدول کرده.و جملهی اخیر از این خبر اشاره است به آیهی ۷۴ سورهی ۲۳ مومنین:و ان الذین لا یومنون بالآخره عن الصراط لناکبونترجمه: آنانکه به آخرت اعتقاد ندارند، از راه حق عدول نمودهاند.و در مجمع از حضرت باقر (ع) روایت کرده که فرمود آل محمد (ص) ابواب الله و وسیلته و الدعاه الی الجنه. و القاده الیها، و الا دلاء علیها الی یوم القیمه.ترجمه: اهل بیت پیغمبر (ص) درهای به سوی خدا، و واسطهی خدائی هستند، و دعوت کنندگان به سوی بهشت، و کشانندگان به سوی آن، و راهنمایان مردمانند به بهشت، تا روز قیامت.
برگرفته از کتاب وظائف الشیعه شرح دعای ندبه نوشته: عباس محمود العقاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *