زمان خروج سفیانی

چنان که گذشت صدوق با ذکر سند از عمر بن حنظله نقل کرده که امام صادق (ع) فرمود:
پیش از قیام قائم پنج نشانه حتمی خواهد بود: یمانی و سفیانی و صیحه و قتل نفس زکیه و خسف به بیداء. (۱)
درباره زمان خروج به سه دسته روایت بر میخوریم:
الف. خروج سفیانی پیش از ظهور: حَذْلَم بن بشیر میگوید: به امام زین العابدین (ع) عرض کردم: آمدن مهدی و نشانه ها و علایم آن را برای من بیان نمایید تا بدانم چه زمانی ظهور میکند؟ فرمود:
… إذَا ظَهَرَ السُفْیَانِیُ اخْتَفَی الْمَهْدِیُ ثُمَ یَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِکَ؛(۲)وقتی او خروج میکند، مهدی پنهان است و بعد از آن قیام میکند.
ب. خروج سفیانی در سال قیام حضرت مهدی (ع) : نعمانی با ذکر سند از محمد بن مسلم نقل کرده که امام باقر (ع) فرمود:
السُفْیَانِیُ وَ الْقَائِمُ فِی سَنَهٍ وَاحِدَهٍ؛(۳)سفیانی و قائم در یک سال است.
جابر جعفی گوید: «از امام باقر (ع) در مورد سفیانی سوال کردم: فرمود:
وَ اَنَی لَکُمْ بِالسُفْیَانِیِ حَتَی یَخْرُجَ قَبْلَهُ الشَیْصَبَانِیُ یَخْرُجُ مِنْ اَرْضِ کُوفَانَ یَنْبعُ کَمَا یَنْبُعُ الْمَاءُ فَیَقْتُلُ وَفْدَکُمْ فَتَوَقَعُوا بَعْدَ ذَلِکَ السُفْیَانِیَ وَ خُرُوجَ الْقَائِمِ (ع) ؛(۴)چگونه ممکن است شما به سفیانی برسید تا آنگاه که پیش از او شیصبانی خروج میکند؛ او از سرزمین کوفان خروج میکند و همانند چشمه آب از زمین میجوشد و کاروان شما را میکشد! پس از آن منتظر سفیانی و خروج قائم (ع) باشید.
ج. خروج سفیانی پس از ظهور: عموم روایات از خروج سفیانی به عنوان نشانه پس از ظهور یاد کرده است. پیشتر در مباحث کلی مربوط به ظهور این گمانه مطرح شد که نشانه های حتمی پس از ظهور اتفاق میافتد. حال این ادعا را درباره خروج سفیانی بررسی میکنیم.
محمد بن مسلم گوید: شنیدم امام باقر (ع) میفرمود:
… وَ کَفَی بِالسُفْیَانِیِ نَقِمَهً لَکُمْ مِنْ عَدُوِکُمْ وَ هُوَ مِنَ الْعَلَامَاتِ لَکُمْ… وَ لَکِنْ عَلَیْکُمْ بِمَکَهَ فَإِنَهَا مَجْمَعُکُمْ؛(۵)سفیانی برای شکنجه کردن دشمنتان، برای شما کافی است، و او از نشانه هایی است که به سوی شما میآید،… شما را به مکه توصیه میکنم که محل گرد آمدنتان همان جاست.
یونس بن ابی یعفور گوید: شنیدم امام صادق (ع) میفرمود:
إِذَا خَرَجَ السُفْیَانِیُ یَبْعَثُ جَیْشاً إِلَیْنَا وَ جَیْشاً إِلَیْکُمْ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَاْتُونَا عَلَی کُلِ صَعْبٍ وَ ذَلُول؛(۶)هنگامی که سفیانی خروج کند، سپاهی به طرف ما و سپاهی به طرف شما گسیل میدارد. وقتی چنان شد، شما نزد ما بیایید با [هر] وسیلهای نزد ما بیایید: با مرکبی ناهموار و سخت یا هموار و آرام!
نکتهای که آن را تایید میکند «خسف به بیداء» است که بدون شک پس از ظهور است و این نشانه در راستای خروج سفیانی بر علیه حضرت به شمار میآید. روایاتی نیز بر درگیری سفیانی با حضرت مهدی (ع) و یا کشته شدن وی به دست آن حضرت دلالت دارد.

۱- صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج۲، ص۶۵۰، ح۷٫
۲- طوسی، کتاب الغیبه، ص۴۴۳، ح۴۳۷٫
۳- محمد بن ابراهیم نعمانی، الغیبه، ص۲۶۷، ح۳۶٫
۴- همان، ص۳۰۲، ح۸٫
۵- همان، ص۳۰۰٫
۶- همان، ص۳۰۶٫
برگرفته از کتاب درس نامه مهدویت نوشته: خدامراد سلیمیان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *