روایات خصوصیات مردم در پایبندی به دین زمان غیبت

نصوص و روایاتی که گویای ویژگیهای آینده میباشد، و خصوصیات زمانه و مردم آن را که تا چه اندازه پایبند دین و مذهب میباشند و احساس مسئولیّت و درک مذهبی تا چه پایه است بازگو میکند؛ و سرنوشت تودههای منحرف و انسانهای فاسد و تبهکار، و کیفرهایی را که خداوند برای آنها در نظر گرفته است، مشخص میسازد.
(۲) در این کتاب، گرچه بیشتر به روایاتی استناد کردهایم که معتقدان به حضرت غیبت حضرت مهدی- علیه السلام- نقل کردهاند، لکن چون دیگر مذاهب اسلامی نیز در این باره روایاتی را نقل کردهاند، بهتر است از آنها نیز روایاتی بیاوریم تا احاطه به آنها نیز پیدا کنیم.
برای رعایت اختصار، اگر در دو کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری، درباره حادثه و رویدادی روایتی وجود داشت از آن دو کتاب نقل کرده، و در صورت وجود نداشتن در آنها، از دیگر کتب صحیح اهل سنت روایتی را متذکر میشویم؛ و روایات وارده از ائمه- علیهم السلام- را نیز به آنها ضمیمه میکنیم؛ البته از کتابهای قدیمی و مدارک هر چه نزدیکتر به زمان ائمه- علیهم السلام-. و اگر نمیخواستیم رعایت اختصار را بکنیم، میبایست در هر رویدادی که نقل میکنیم دهها روایت و حدیث بیاوریم، ولی لزومی برای نقل آن همه روایات متکرره ندیدیم؛ زیرا با مراجعه به دو کتاب صحیح اهل سنت- صحیح بخاری و مسلم- و کتب قدیمی شیعه، دیگر نیازی به سایر کتب نیست.
با در نظر گرفتن دیدگاه مذکور میبایست در چندین جهت بحث کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *