دیدگاه خواند میر در تایید حضرت مهدی علیه السلام

« روضۀ الصفا » مؤلّف کتاب « میر خواند » و متوفّای سال ۹۴۲ که خود دختر زاده « حبیب السیر » مورّخ مشهور، مؤلف تاریخ فارسی
صفحه ۷۶ از ۲۱۴
ذکر امام مؤتمن ابوالقاسم محمّد بن » : ضمن شرح حال ائمّه معصومین علیهم السلام چنین مینویسد « حبیب السیر » است، در جلد دوّم
الحسنعلیهما السلام؛ تولّد همایون آن دُر دُرج ولایت وجوهر معدن هدایت به قول اکثر اهل روایت، در منتصف شعبان سنه خمس
و خمسین و مأتین ( ۲۵۵ ) در سامرّا اتّفاق افتاد … و آن امام ذو الاحترام در کنیت و نام با حضرت خیر الانام – علیه و آله تحف
الصلاه والسلام إلی یوم القیام – موافقت دارد، و مهدی و منتظر و خلف صالح و صاحب الزمان و حجّت و قائم، از جمله القاب آن
جناب است … و صاحب الزمان – علیه سلام اللّه المنّان – در زمان معتمد خلیفه – عبّاسی – در سنه خمس و ستین و مأتین ( ۲۶۵ ) در
سردابه سرّ من رأی (سامرّا) از نظر فرق برایا غایب شده … و بنابر زعم شیعه اثنی عشریّه، کالشمس فی وسط السماء ظاهر و هویدا
میگردد که مهدی از اولاد امجاد امام حسین علیه السلام خواهد بود، بلکه به ثبوت میپیوندد که صاحب الزمان حضرت محمّد بن
الحسن عسکری علیه السلام است. و بعد از انقضای زمان غیبت طولانی ظهور, خواهد نمود و عیسی بن مریمعلیهما السلام چون از
(۲۶۱ …) « آسمان فرود آید، در نماز به آن جناب اقتدا خواهد کرد، و لوازم اطاعت و شرایط متابعتش به جای خواهد آورد
برگرفته از کتاب ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان نوشته: اسدالله هاشمی شهیدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *