دیدگاه بزوفری معنای انه الدعاء لصاحب الزمان

اشاره
بعد از روشن شدن وثاقت موجود در سلسله ی سند این دعای شریف ، لازم است به عبارتی که ابن بزوفری قبل از این دعا آورده است ، بپردازیم .
وی قبل از آوردن متن دعای ندبه چنین می گوید :
انّه الدعاء لصاحب الزمان صلوات اللّه علیه و یستحب اءن یدعی به فی الاعیاد الاربعه . . . . (۳۷۰)
مرحوم بزوفری چنین گفته که دعای ندبه ، دعایی است برای حضرت صاحب الزمان علیه السّلام و مستحب است آن را در عیدهای فطر ، قربان ، غدیر و روز جمعه بخوانند .
بر اهل دقت پوشیده نیست که در عبارت : (انّه الدعاء لصاحب الزمان صلوات اللّه علیه ) ، دو احتمال وجود دارد که عبارتند از :
۱) این دعای شریف ، دعایی است که از جانب امام زمان علیه السّلام انشاء شده است .
۲) این دعا ، دعایی است که برای وجود مقدس امام زمان علیه السّلام انشاء شده است ، نه این که انشاء این دعا از طرف آن حضرت صورت گرفته باشد .
امّا از آن جا که مرحوم (ابن بزوفری ) در ادامه می فرماید :
و یستحب اءن یدعی به فی الاعیاد الاربعه .
مستحب است که این دعا در عیدهای چهارگانه خوانده شود
معلوم می گردد که در نگاه مرحوم (ابن بزوفری ) ، انشاء این دعای شریف از جانب کسی غیر از امام معصوم علیه السّلام نبوده است ؛ زیرا بزرگان اصحاب امامیه هیچ گاه در رابطه با دعایی که از جانب شخصی غیر از معصوم علیه السّلام صادر شده باشد ، نمی گویند (مستحب است آن را فلان وقت معیّن بخوانید) .
بنابراین ، به دو قرینه ، احتمال این که دعای ندبه از سوی شخص دیگری غیر از امام معصوم علیه السّلام صادر شده باشد ، مردود است :
۱) این که می فرماید : (یستحب )؛ (مستحب است خواندن این دعا) . و ظاهر این کلمه می رساند که این دعا از جانب معصوم صادر شده است ؛ زیرا محکوم کردن هر کدام از افعال و اءذکار به هر یک از احکام خمسه (وجوب و حرمت ، استحباب ، کراهت ، اباحه ) از امور توقیفیه می باشد که فقط باید از جانب اولیای خدا صورت گیرد .
۲) این که برای قرائت این دعا ، زمان خاص (اعیاد اربعه ) بیان شده و دعایی که از جانب غیر معصوم انشاء شده باشد ، نمی تواند از چنین ویژگی برخوردار باشد .
برگرفته از کتاب انتظار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *