دعاهای ائمه در کتاب مزار کبیر

مزار محمد بن مشهدی ، کتابی است که در مورد زیارت های وارد شده برای پیامبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و آله و خاندان نورانی آن حضرت نوشته شده است .
مرحوم مجلسی در بحارالانوار ، از این کتاب با عنوان (مزار کبیر) یاد کرده است . (۳۶۱) و بنابر آن چه علامه طهرانی در الذریعه بیان کرده است (۳۶۲) و هم چنین از خاتمه ی مستدرک الوسایل ظاهر می شود ، این کتاب ، یکی از مدارک مرحوم نوری برای (مستدرک الوسایل ) بوده است . (۳۶۳) از عبارتی که در مقدمه ی مزار کبیر آمده است ، چنین آشکار می گردد که مرحوم مشهدی فقط روایاتی را که به سند قابل اعتماد و از راویان موثق به دست آورده ، نقل کرده است . (۳۶۴)
در پایان باید افزود مرحوم سید بن طاووس علاوه بر اعتماد به این کتاب و نقل فراوان از آن ، زبان به مدحش نیز گشوده است . (۳۶۵)
آشنایی با محمد بن مشهدی
ازکلمات مرحوم آیت اللّه خویی در معجم الرجال به نقل از شیخ حرّ عاملی چنین ظاهر می شود که مراد از محمد بن مشهدی ، محمد بن علی بن جعفر است . (۳۶۶) ولی مرحوم حاجی نوری در خاتمه ی مستدرک الوسایل در این باره می فرماید : (مراد از محمد بن مشهدی ، محمد بن جعفر بن علی بن جعفر المشهدی است که از وی با عنوان (حائری ) نیز یاد شده است . ایشان یکی از کسانی است که از ابی الفضل شاذان بن جبرییل قمی روایت نقل می کند . او هم چنین با دو واسطه از مرحوم محمد بن نعمان – شیخ مفید – به نقل روایت می پردازد) . (۳۶۷)
ولی به هر حال مقصود از محمد بن مشهدی ، هر کدام از این دو که باشد (محمد بن علی بن جعفر – یا – محمد بن جعفر بن علی بن جعفر المشهدی ) ، شخص قابل اعتماد ، مورد وثوق و جلیل القدری است که توصیف و مدح وی در کتب رجال آمده است .
آشنایی با محمد بن علی بن اءبی قرّه
درباره ی آشنایی با (محمد بن علی ابی قرّه ) باید گفت که ایشان از جمله راویان صاحب کتاب و مورد اعتماد است . رجال نجاشی درباره ی وی چنین می گوید : (محمد بن علی بن یعقوب ، اسحاق بن اءبی قرّه ، ابوالفرج القنائی الکاتب کان ثقه و سمع کثیرا و کتب کثیرا و کان یوردق لاصحابنا و معنا فی المجالس ، له کتب منها : کتاب عمل یوم الجمعه ، کتاب عمل الشهور ، کتاب معجم رجال ابی المفضل ، کتاب التهجّد؛ اءخبرنی و اءجازنی جمیع کتبه )؛(۳۶۸) (محمد بن علی بن یعقوب اسحاق بن اءبی قرّه ابوالفرج القنائی ، که ملّقب به (کاتب ) است ، شخص ثقه و مورد اعتمادی می باشد که شنیده ها و نوشته های زیادی از او به جای مانده است .
وی شخصی بود که کتاب ها را ورق به ورق برای اصحاب امامیه می خواند و همواره در مجالس ، با ما بود .
کتاب های او عبارتند از : عمل یوم الجمعه ، عمل الشهور ، معجم رجال ابی المفضل و التهجد) .
مرحوم نجاشی در پایان می فرماید : (محمد بن ابی قره برای من روایت نقل کرده و اجازه ی نقل کتاب هایش را به من داده است ) . همان طور که روشن است ، از عبارت : (کان یوردق لاصحابنا و معنا فی المجالس ) چنین استفاده می شود که مرحوم نجاشی در زمان (ابن ابی قرّه ) می زیسته است .
و از عبارت دیگر که می فرماید : (اءخبر نی و اءجازنی جمیع کتبه ) ، آشکار می گردد که مرحوم نجاشی ، اجازه ی نقل کتاب های (ابن اءبی قرّه ) را نیز داشته است .
بنابراین ، می توان چنین گفت که هر چند این دو بزرگوار هم عصر یکدیگر بوده اند ، ولی به اعتبار این که مرحوم نجاشی ، اجازه ی نقل کتاب های (ابن ابی قرّه ) را از وی داشته است ، (ابن ابی قرّه ) از مشایخ اجازه ی مرحوم نجاشی محسوب می گردد .
آشنایی با محمد بن الحسین بن سفیان البزوفری
بنابر آن چه مرحوم آیت اللّه خویی در معجم الرجال آورده است ، (۳۶۹) از این شخص با دو عنوان یاد شده است : ۱) محمد بن الحسین بن سفیان البزوفری ، ابوجعفر ۲) محمد بن الحسین البزوفری ، ابو جعفر .
وی از شاگردان احمد بن ادریس بوده و از او روایت نقل کرده است . از آن جا که مرحوم محمد بن نعمان (شیخ مفید) ، از محمد بن حسین بن سفیان بزوفری ، روایت نقل کرده ، می توان گفت که ایشان از مشایخ مرحوم مفید نیز بوده است .
امّا درباره وثاقت وی باید گفت : هر چند پیرامون (محمد بن حسین بن سفیان بزوفری ) در کتب رجالی ، توثیق خاصّی وارد نشده است ، ولی از آن جا که این فرد از جمله کسانی بوده که مرحوم مفید از وی روایت بسیار نقل کرده و هم چنین در موارد مختلف برای وی رضا و رحمت خداوند متعال را طلب نموده است ، می توان بدون تردید گفت : قواعد توثیق عام ، شامل حال وی می گردد؛ زیرا طبق قواعدی که بزرگان ازاهل فنّ رجال ، بیان کرده اند : اگر شخصی از مشاهیر باشد و روایات فراوانی را هم نقل کرده و از طرفی هم قدح و تضعیفی درباره ی او بیان نشده باشد ، همین نشانه ی حُسن ظاهر و علامتی برای توثیق او می باشد؛ چون با شهرتی که از او به جای مانده ، اگر ارباب رجال ، عیب و مذمتی از وی سراغ داشتند ، بیان می کردند .
برگرفته از کتاب انتظار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *