دعاشناسی مروری بر دعای ندبه

اشاره
سید مهدی میرباقری
تدوین : سید مجتبی فلاح
دعا و توسل ، دو نیاز آدمی و دو بال پرواز او برای فرار از دل مردگی حاکم بر فضای زندان دنیا هستند . همین امر انسان را بر آن می دارد تا در پی دست یابی به عواملی باشد که او را در راه درک مفاهیم ادعیه و زیارات یاری می رسانند . در میان این عوامل ، دقت در فرازهای دعا ، سهم بسزایی در فهم معنای روح بخش آن ایفا می کند؛ یعنی فهم سیر و انتقالاتی که برای تربیت روح انسان ها در نیایش های معصومین علیهم السّلام است ، همانطور که نیاز به ترجمه و شرح واژگان دارد ، محتاج آگاهی از اسرار پنهان در بین فقرات و نظم و سیاق کلی آن ها نیز می باشد؛ زیرا ترکیب کلّی و مجموعه ی فرازهای دعا ، منظومه ی به هم پیوسته ای هستند که بر زبان اولیای خدا علیهم السّلام برای رشد و صعود و در نهایت تقرب روح آدمی به معبود یکتا ، جاری شده اند . ترتیب و فراز و نشیب دعا با نیازهای پیچیده روح انسانی ، هماهنگ است . معصوم علیه السّلام با نگاه جامعی که به مجموعه ی ابعاد وجودی انسان دارد و می خواهد او را به سوی سعادت رهنمایی کند ، به یقین با ظرافت و دقت ویژه ای سخن می گوید تا روان آدمی را از مرحله ای به مرحله ی عالی تری حرکت دهد . همین است که نمی توان هیچ کلمه ای را جایگزین کلمه ی دیگری کرد یا فرازها و جملات دعا را با یکدیگر جابه جا کرد .
بنابراین ، دقت در کلمات و نوع واژگان ، فرازها و فقرات دعا برای فهم بهتر نقل و انتقالاتی که در آن جریان دارد ، امری لازم است . ما در این نوشتار در صدد آنیم تا با چنین دیدگاهی ، به شرح و بیان ارتباط بین فرازهای دعای شریف ندبه بپردازیم . باشد که در راه کشف مقصود نهایی این دعای ملکوتی مورد توجه و عنایت آن غایبی که وجودش از میان ما خالی نیست ، قرار گیریم . پیش از پرداختن به اصل بحث ، بهتر است مطالبی را جهت آشنایی با سند این دعای شریف بیان کنیم .
برگرفته از کتاب انتظار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *