خاتمیّت قرآن در روایات

مطرح شده است که برای « خاتمیّت قرآن » علاوه بر آیاتی که متذکّر شدیم در برخی از فرمایشات ائمّه معصومین علیهم السلام نیز
وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ عَلی أحَدٍ بَعْدَ القُرآن مِنْ فاقَۀٍ، وَ » : نمونه ذیلًا به بعضی از آنها اشاره میکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید
این را بدانید که پس از تابش انوار هدایت قرآن هیچ کس – به کتاب و قانون دگری – نیاز » (۶۴۷).« لا لِأحَ دٍ قَبلَ القُرآن مِن غِنیً
اللّهُمَّ إنَّک أعَنْتَنِی عَلی خَتْمِ » : امام سجّاد علیه السلام میفرماید .« ندارد، و هرگز احدی پیش از آشنایی با قرآن از آن بی نیاز نیست
کِتابِکَ الَّذی أنْزَلْتَهُ نُوراً، وَ جَعَلْتهُ مُهَیْمِناً عَلی کُلِّ کتابٍ أنْزَلْتَهُ، وَ فَضَّلْتَهُ عَلی کُلِّ حَ دِیثٍ قَصَصْ تَهُ. وَ فُرْقاناً فَرَقْتَ بِهِ بَیْنَ حَلالِکَ وَ
حَرامِکَ، وَ قُرْآناً أعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرائعِ أحْکامِکَ، وَ کِتاباً فَصَّلتَهُ لِعِبادک تَفْصِ یلًا، وَوَحْیاً أنَزَلْتَهُ عَلی نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ – صَ لَواتُکَ عَلَیهِ وَ
خداوندا! تو مرا بر – خواندن قرآن – کتاب خود یاری نمودی، همان کتابی که آن را نور و روشنایی فرستادی، » (۶۴۸).« آلِه – تَنْزِیلًا
و بر هر کتابی که فرو فرستاده بودی گواه قرار دادی، و بر هر سخنی که از پیش گفته بودی برتری بخشیدی. و آن را وسیله جدایی
حلال از حرام ساختی، و بیان نامه احکام و قوانین دینت قرار دادی، و کتابی که برای بندگانت به شرح و تفصیل آن پرداختی، و
امام باقر علیه السلام پنجمین پیشوای معصوم شیعه، مسأله .« وحیی که آن را بر پیامبرت محمّد صلی الله علیه وآله وسلم فرو فرستادی
إنّ اللَّه تعالی لَمْ یَدَع شَیئاً » : را در یک حدیث دیگر مورد تأکید قرار داده و در باره جامعیّت قرآن چنین میفرماید « خاتمیّت قرآن »
خداوند تبارک و تعالی آنچه را که اُمّت تا روز قیامت به » (۶۴۹).« تَحْتاج إلَیهِ الاُمَّۀُ إلی یَومِ الْقِیامَۀِ إلاّ أنزلَهُ فِی کتابه و بِیَّنَهُ لِرَسُولِهِ
امام .« آن نیازمند است فروگذار ننموده، و آن را در کتاب خود، – قرآن کریم – فرو فرستاده و برای پیامبرش بیان فرموده است
إنّ اللَّه تَبارَکَ وَتَعالی لَمْ یَجْعَلْهُ لِزَمانٍ دُونَ زَمان ولِناس دُون ناس، فَهُوَ فِی کُلِّ زمان جَدِید، وعِنْدَ کُلِّ » : صادق علیه السلام میفرماید
خداوند متعال قرآن را مخصوص زمانی خاص غیر از زمانهای دیگر، و مردمانی جز مردمان دیگر، » (۶۵۰).« قَومٍ غَضٌّ إلی یَومِ القِیامَۀِ
امام .« قرار نداده است. به همین جهت است که قرآن تا روز قیامت در هر زمانی، نو و جدید، و در نزد هر قوم و ملّت، تازه است
اَلْقُرْآنُ … هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِینُ، وَ عُرْوَتُهُ الْوُثْقی وَ طَرِیقَتُهُ الْمُثْلی اَلمُؤدِّی إلَی الْجَنّۀِ، وَ الْمُنجِی مِنَ النَّارِ، لا » : رضا علیه السلام میفرماید
قرآن » (۶۵۱).« یَخْلَقُ مِنَ الأزمِنَۀِ، وَ لا یَغُث عَلی الْألْسِنَۀِ، لِأنَّهُ لَمْ یُجْعَلْ لِزَمان دُونَ زَمانٍ، بَلْ جُعِلَ دَلِیلُ الْبُرْهان، وَ حُجَّۀٌ عَلی کُلِّ اِنسانٍ
ریسمان محکم خدا، و دستگیره مطمئن او و راه نمونه او است، که به بهشت میرساند، و از آتش میرهاند؛ با گذشت زمان کهنه
نمیشود، و بر زبانها ناخوش نمیآید؛ زیرا برای زمان خاصّ ی جز زمان دیگر قرار داده نشده، بلکه دلیل و برهان است، و بر هر
اینها قسمتی از انبوه روایاتی است که گواه خاتمیّت قرآن است، و ابدیّت این کتاب بزرگ آسمانی را به عنوان .« انسانی حجّت است
آخرین کتاب اثبات میکند، و آن را به طور انحصار تا روز قیامت راهنما و پناهگاه بشریّت معرفی مینماید. آری! قرآن خاتم کتب
آسمانی است، کتابی است که پس از او کتاب دیگری نخواهد آمد، کتابی است که پس از گذشت سالها از رحلت رسول گرامی
صفحه ۱۶۷ از ۲۱۴
اسلام مانند زمان خود آن حضرت، به دعوت خود ادامه میدهد، و گذشت زمان و پیشرفت علم و عقل هرگز نخواهد توانست آن
را کهنه و فرسوده سازد. زیرا این کتاب بزرگ الهی، کتاب هدایت و روشنی است، کتاب نور و رحمت است، کتاب احکام و
قوانین فراگیر، و کتاب همیشه برای بشریّت است. خدا آن را برای همه انسانها و همه زمانها حجّت و برهان قرار داده، و تا انقراض
جهان در تمام اعصار و شئون زندگی راهنمای همه انسانها خواهد بود.
برگرفته از کتاب ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان نوشته: اسدالله هاشمی شهیدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *