حوادث دوران غیبت – بی حیایی و بی ادبی

زنان فاسد شوند.
جوانان فاسق شوند.
کودکان فاقد حیا و ادب باشند.
جوانها تصنیف خواندن و آوازه و شرب خمر را حلال شمرند.
کودکان بیحیا و پیران فاجر و زنها سبک و شوخ و شنگ.
حیای کوچکان کم شود.
کوچک بر بزرگ جری شود و پست بر شریف.
کبیر بر صغیر رحم نکند و صغیر از کبیر توقیر نکند.
پرده حیا از زنان برداشته شود.
زنان بر زین سوار شوند. یا مقصود سوار شدن اسب و شبه آن و جلوه دادن در بازارها است و یا کنایه است از حکومت یعنی بر زین حکومت سوار شوند.
زنان مانند مردان برای خود مجالس (کنگره) اتخاذ کنند.
زنان خود را برای اهل کفر بذل کنند.
زنها زینتکرده و آرایشکرده از خانه بیرون آیند و سیر و گردش کنند و به خارج شهر به تفرج روند.
همت زنان زینت، دنیا باشد.
زنانشان دریده و کارگزار و پیشرو در هر چیز.
مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص: ۱۲۱
مردان خود را به جامه زنان زینت کنند.
مرد خود را چنان زینت کند مانند زن که برای شوهر خود زینت میکند.
مردان طلا بپوشند و لباس حریر و ابریشم و دیبا و پوست پلنگ در تن کنند.
برگرفته از کتاب مهدی منتظر نوشته: محمد جواد حیدری خراسانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *