بعضی از صفات و علایم حضرت مهدی علیه السلام در کتب اهل سنّت

۱- مهدی موعود از عترت پیغمبر و از فرزندان فاطمه علیهم السلام است.
۲- مهدی موعود از فرزندان حسین علیه السلام است.
۳- حضرت مهدی علیه السلام جهان را پر از عدل و داد کند، پس از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد.
۴- حضرت مهدی علیه السلام دارای دو غیبت است، یکی از آن دو غیبت طولانی میشود.
۵- حضرت مهدی علیه السلام خلیفه و رهبر و امام دوازدهم از ائمه اثنی عشر است که پیغمبر، امّت را به امامت آنها بشارت داد. و برطبق روایات کثیر مسند احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود و کتابهای معتبر دیگر اهل سنّت،
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۸۲
امامتشان ثابت است.
۶- حضرت مهدی علیه السلام بر تمام کشورها و شهرها مستولی میشود و لشکرهای کفر را هزیمت میدهد.
۷- دین اسلام و توحید به وسیله آن حضرت عالمگیر خواهد شد و در زمین کسی نماند مگر اینکه به توحید خدا گواهی دهد.
۸- در زمان آن حضرت، مردم آنچنان در نعمت و وسعت خواهند بود که نظیر آن در هیچ عصری نبوده است.
۹- حضرت مهدی علیه السلام همنام و همکنیه حضرت رسول صلی الله علیه و آله است.
۱۰- حضرت مهدی علیه السلام شبیهترین مردم است به پیغمبر در خلق و خُلق.
۱۱- مردم را به سنّت و شریعت و ملّت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برگرداند و کتاب و سنّت را زنده سازد.
۱۲- پوشاک و خوراک آن حضرت در نهایت سادگی باشد.
۱۳- برکات زمین و آسمان در عصرش فراوان شود.
۱۴- علم و دانایی او به حلال و حرام از همه کس بیشتر باشد.
۱۵- نسبت به فقرا مهربان و بر عمّال و مامورین سخت گیر باشد که بر مردم ستم نکنند.
۱۶- عیسی بن مریم علیه السلام فرود آید و در نماز به حضرت مهدی علیه السلام اقتدا کند.
۱۷- پیش از ظهور آن حضرت، حوادث بزرگ و فتن عظیم و جنگهای عالمگیر اتفاق افتد که دو ثلث مردم تلف شوند.
۱۸- پیش از ظهور آن حضرت، معاصی رایج شود؛ فروش خمر و قمار علنی شود؛ عفّت و پاکدامنی در زنها کم شود؛ اسباب لهو و طرب و غنا ظاهر شود؛ ربا جزء معاملات رایج گردد (موسسات ربوی آشکار شود). زنها برهنه و نیم برهنه از
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۸۳
خانهها بیرون آیند و در امور و مشاغل مردها وارد شوند و مردها از آنها اطاعت کنند؛ احکام خدا و حدود معطل ماند و اجرا نشود؛ امر به معروف و نهی از منکر ترک شود؛ بلکه امر به منکر و نهی از معروف رایج گردد تا حدی که مردم منکر را معروف و معروف را منکر بدانند. زنها فاسد و جوانان بدکار شوند؛ کارها به نااهلان سپرده شود؛ و چیزهای دیگر از این قبیل که شرح آن فعلًا میسور نیست.
هرکس بخواهد از این علایم و نشانیها (که خیلی بیش از اینها است) و همچنین راجع” خسف بیداء”،” خروج سفیانی”،” دجّال”،” یمانی”،” قتل نفس زکیه”،” کیفیت ظهور آن حضرت”، ندا و اعلامی که به ظهور میشود و سایر مطالب اطّلاع پیدا کند، باید به کتب مفصل رجوع نماید.
برگرفته از کتاب سلسله مباحث امامت و مهدویت نوشته آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *