بشارت ظهور, حضرت قائم علیه السلام در کتاب « دادتگ »

بعد » : چنین آمده است « قائم علیه السلام » که از کتب مقدّسه برهمائیان هند است، بشارت ظهور, مبارک حضرت « دادتگ » در کتاب
از آنکه مسلمانی به هم رسد، در آخر الزمان، و اسلام در میان مسلمانان از ظلم ظالمان و فسق عالمان و تعدّی حاکمان و ریای
زاهدان و بی دیانتی امینان و حسد حاسدان بر طرف شود و به جز نام از آن چیزی نماند، و دنیا مملو از ظلم و ستم شود، و
پادشاهان، ظالم و بیرحم شوند، و رعیّت بیانصاف گردند و در خرابی یکدیگر کوشند و عالم را کفر و ضلالت و فساد بگیرد،
۵۰۱ ) ظهور, کند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد و بگردد همه جا (همه جهان را) و ) « ممتاطا » دست حق به در آید، و جانشین آخر
بسیار کسان را بکشد، و خلایق را هدایت کند، و آن در حالتی باشد که ترکان، امیر مسلمانان باشند، و [او] غیر از حق و راستی از
۵۰۲ ) آنچه در این بشارت و بشارت های قبلی در مورد ظهور, مبارک حضرت مهدی علیه السلام آمده است، اکثر ).« کسی قبول نکند
آنها بدون کم و کاست با روایات اسلامی منطبق است، و ممکن است؛ برخی تصوّر کنند که شاید بعضی از مطالب این پیشگویی
کمی اغراقآمیز باشد، ولی باید توجّه داشت که همه فرازهای این پیشگویی که در ضمن، تعدادی از علایم ظهور, را نیز بر شمرده
است در بسیاری از روایات اسلامی آمده و حتّی در دو حدیث بسیار مفصّل و طولانی که از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و
امام صادق علیه السلام در مورد حوادث قبل از ظهور, از آن دو بزرگوار نقل شده به تفصیل سخن رفته است که ما به جهت اختصار
( از نقل آنها صرف نظر مینماییم، و علاقهمندان میتوانند به منابعی که در پاورقی آوردهایم، مراجعه فرمایند.( ۵۰۳
برگرفته از کتاب ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان نوشته: اسدالله هاشمی شهیدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *