انجیل مرقس باب ۱۳ در بشارت ظهور

۵ رفرفه
در بشارت ظهور آن حضرت در انجیل مرقّس(۲۶۱) در باب سیزدهم آمده است:
۲۱ – پس هرگاه کسی به شما بگوید، اینک مسیح این جاست یا اینک در آن جا، باور مکنید.
۲۲ – از آن روز که مسیحان دروغ و انبیای کذبه ظاهر شده، آیات و معجزات از ایشان صادر خواهد شد، به قسمی که اگر ممکن بود، برگزیدگان را هم گمراه می نمودند.
۲۳ – لیکن شما بر حذر باشید. اینک از همه امور، شما را از پیش خبر دادم.
۲۴ – و در آن روزهای بعد از آن مصیبت، خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را باز گیرد.
۲۵ – و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک، متزلزل خواهد گشت.
۲۶ – آن گاه پسر انسان را بینند که با قدرت و جلال عظیمی بر ابرها می آید.
۲۷ – در آن وقت، ملایکه خود را فرستاده و برگزیدگان خود را از جهات اربعه، از انتهای ارض تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد.
۲۸ – الحال از درخت انجیر، مثلش را فرا گیرند که چون شاخه اش نازک شود، برگ می آورد، می دانند که تابستان نزدیک است.
۲۹ – هم چنین شما نیز چون این چیزها را واقع ببینید، بدانید که نزدیک، بلکه بر در است.
۳۰ – هر آینه به شما می گویم: این فرقه نگذارند تا جمیع این حوادث واقع نشود.
۳۱ – آسمان و زمین زایل می شود، لیکن کلمات من هرگز زایل نشود.
۳۲ – ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر، هیچ کس اطّلاع ندارد، نه فرشتگان آسمان، نه پسر.
ایضاً در انجیل مرقس در باب سیزدهم فرماید:
۳۳ – پس بر حذر و بیدار شده، دعا کنید. زیرا نمی دانید آن وقت کی می شود.
۳۴ – مثل کسی که عازم سفر شده، خانه خود را واگذارد و ملازمان خود را بر آن گماشته، هر یک را به شغلی خاصّ، مقرّر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند.
۳۵ – بدین طور بیدار باشید، زیرا نمی دانید صاحب خانه کی می آید، در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح.
۳۶ – مبادا ناگهان آمده، شما را خفته یابد.
۳۷ – امّا آن چه به شما می گویم. انتهی الآیات.
برگرفته از کتاب العَبْقَری الحِسان نوشته آیت اللَّه علی اکبر نهاوندی (ره)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *