انجیل متی باب ۲۴ در بشارت ظهور

۱ رفرفه
در بشارت ظهور آن سرور، در انجیل متی(۲۵۱) است.
چنان که در باب بیست و چهارم آن، پس از خبردادن از ظهور انبیای کذبه و مسیحان دروغگو و تحذیر از متابعت آنان، فرماید:
۲۵ – اینک شما را از پیش خبر دادم.
۲۶ – پس اگر به شما گویند اینک در صحراست، بیرون مروید، یا آن که در خلوت است، باور مکنید.
۲۷ – زیرا هم چنان که برق از مشرق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد.
۲۸ – و هر جا که مرداری باشد، کرکسان در آن جا جمع شوند.
۲۹ – و فوراً بعد از مصیبت آن ایام، آفتاب تاریک گردد، ماه، نور خود را ندهد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک، متزلزل گردد.
۳۰ – آن گاه علامت پسر انسان، در آسمان پدید گردد، در آن وقت طوایف زمین، سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که با قوّت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید.
۳۱ – و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگزیدگان او را از بادهای اربعه، از کران تا به کران فلک، فراهم خواهند آورد.
۳۲ – اینک از درخت انجیر، مَثَلش را فرا گیرند که چون شاخه اش نازک شده، برگ ها می آورد، می فهمند که تابستان نزدیک است.
۳۳ – شما نیز چون این همه را ببینید، بفهمید که نزدیک، بلکه بر در است.
این ناچیز گوید: انطباق این فقرات بر ظهور حضرت بقیه اللَّه – عجّل اللَّه تعالی فرجه – و زمان او بسی واضح و لایح است، کما لا یخفی.
و ایضاً در انجیل متّی، در امر فرمودن حضرت عیسی علیه السلام به انتظار ظهور: ۴۲ – چنین می فرماید: بیدار باشید! زیرا نمی دانید کدام ساعت، خداوند شما می آید.
۴۳ – لیکن این را بدانید که اگر صاحب خانه می دانست در چه پاس از شب، دزد می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت به خانه اش نَقب کند.
۴۴ – لذا شما نیز آماده باشید! زیرا در ساعتی که گمان نمی برید، پسر انسان می آید.
برگرفته از کتاب العَبْقَری الحِسان نوشته آیت اللَّه علی اکبر نهاوندی (ره)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *