اشعار ولادت امام زمان (عج) – مظهر حسن سرمدی

مظهر حسن سرمدی
یابن الزهرا

قائم آل رسول
یابن الزهرا

آئینۀ محمّدی
یابن الزهرا

دسته گل محمّدی
یابن الزهرا

خوش آمدی – خوش آمدی – یابن الزهرا
تو یوسف مصر منی

یابن الزهرا
تو جان و جانان منی

یابن الزهرا
لالۀ سرخ چمنی

یابن الزهرا
لالۀ سرخ احمدی

یابن الزهرا
تو حجت بن الحسنی

یابن الزهرا
دسته گل محمدی

یابن الزهرا
خوش آمدی – حوش آمدی – یابن الزهرا

خورشید و ماه و مشتری
یابن الزهرا

بر روی ماهش مشتری
یابن الزهرا

آمد جمال داوری
یابن الزهرا

آمد حسین دیگری
یابن الزهرا

آئینۀ محمّدی
یابن الزهرا

دسته گل محمّدی
یابن الزهرا

خوش آمدی – خوش آمدی – یابن الزهرا
مست سبوی تو منم

یابن الزهرا
عاشق روی تو منم

یابن الزهرا
اسیر موی تو منم

یابن الزهرا
گدای کوی تو منم

یابن الزهرا
آئینۀ محمّدی

یابن الزهرا
دسته گل محمّدی

یابن الزهرا
خوش آمدی – خوش آمدی – یابن الزهرا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *