اشعار ولادت امام زمان (عج) – جهان چو باغ دل شیعه خرم است امشب

جهان چو باغ دل شیعه خرم است امشب
محیط نـور خدا، مُلک عالم است امشب

سرور آل رسـولِ مکـرّم اسـت امشب
ولادت ولـی‌الله اعظـم است امشب

پیمبران خدا! عیدتان مبارک باد
تمامی شهدا! عیدتان مبارک باد

موالیـان ولایـت، ز جـا قیـام کنید
غدیـر دوم شیعه است، احترام کنید

نظـاره بـر ثمـر یـازده امام کنید
حضور حضرت مهدی همه سلام کنید

تمام ملک خدا شد ز نور، پوشیده
امام عصـر، لبـاس ظهـور پوشیده

دوباره بعثت نو در جهان شده تکرار
بهـار تـا به ابـد، جاودان شده تکرار

کمال دین به زمین و زمان شده تکرار
ولادتِ همـه پیغمبـران شـده تکرار

پر از فروغ ولایت شده تمامِ زمان
امام گشته به امر خدا، امامِ زمان

گرفته عید به ارض و سما، خدا، امشب
به خلق می‌دهد عیدی جدا جدا، امشب

الا تمـام امـامـان و انبیـا، امشب-
نظر کنید به سـرداب سامرا امشب

بـه روی منتقم آیت خـدا نگرید
فـراز شانـۀ او رایـت خـدا نگرید

شبِ ظهـور بـوَد، یـا قیامتِ کبراست؟
که عید منتقم خـون سیدالشهداست

به اولیـای خـدا، عید اولیای خداست
کسی که از همه خوشنودتر بوَد، زهراست

گشوده شیر خـدا بـاز، رایتِ ظفرش
مبارک است به زهرا و یازده پسرش

الا ظهـور تـو عیـد تمـام منتظران!
یگانـه مصلـح عـالم، امام منتظران

به لحظه‌های ظهورت، امامِ منتظران
به پیش روی تو بر پا، قیام منتظران

بیـا که عتـرت و قرآن در انتظار تواَند
شتاب کن که شهیدان در انتظار تواَند

خوش آن زمان که بوَد روی چشم ما قدَمت
مسیح از فـلک آیـد به شوق فیض دمت

بـود بـه دوش علمـدار کربـلا، عـلَمت
تمـام وسعـت مـلک خـدا شود حرَمت

بیا بیا که بر آری تو حاجتِ همه را
بر آر دست و بگیـر انتقامِ فاطمه را

تو چون رسول خداوند منجی بشری
تـو تیـر آخـرِ ذریـۀ پیـامبـری

تو دست عدل خداوندگار دادگری
تویی که منتظران را امام منتظری

قسم بـه ذات خداونـد حق‌تعـالایت
حسین، چشم گشوده به قد و بالایت

امـام عصـری و اعصار در زعامتِ توست
به حقِّ حق که امامت فقط امامتِ توست

کرم، گدای سـرِ سفـرۀ کـرامت توست
«سلامت همـه آفاق در سلامت توست»

هماره تو که بشر سر به سجده بگذارد
خـدا وجـود تـو را از بـلا نگـه دارد

زمان نویـد دهـد وصل یار، نزدیک است
رهـا شـدن ز شـب انتظار، نزدیک است

گذشته فصل زمستان، بهار، نزدیک است
طلیعـۀ فـرَجِ هشت و چـار نزدیک است

به صبحِ روزِ ظهـورِ امـام عصـر، قسـم
برآر دست و دعای فرج بخوان «میثم»

شاعر : غلامرضا سازگار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *