اشعار ولادت امام زمان (عج) – تـمام اهـل سـماء اهـل زمـین

تـمام اهـل سـماء اهـل زمـین
بـه عـشق روی تـو، زبـان گـرفته چـنین

آخـرین نـور خـدا، نـور چـشم مـرتضی
شـمس آل فـاطمه، خـوش آمـدی

یا ابا صالح مدد ۴

بـیا بـیا سـاقی، ز بـاده ام نـوشان
بـیا و لـطفی کـن، بـه جـمع مـدهـوشان

من بلا گردون تو، جـون مـن قـربون تـو
اسیر عـشق گشته ام، عاشق و مجنون تـو

یا ابا صالح مدد ۴

گر چه از کـم کـمترم، حـلقه گوش ایـن درم
یـا بـه زنـجیرم نـما، یـا بـده بـال و پـرم

بـنده عـبد تـوام، آرزومـند تـوام
تا ابد مـست تـوام، مـست و پـا بست تـوام

یا ابا صالح مدد ۴

بـه عـالمی نـدهم، غـبار کـوی تـو را
دمیـده انـد بـه رگـم، عشق به سـوی تـو را

صـفای مـن مـهدی، مـینای مـن مـهدی
دوای مـن مـهدی، مـولای مـن مـهدی

یا ابا صالح مدد ۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *