اشعار ولادت امام زمان (عج) – به عـشق خـال لبت، پـر از قـفس مـی زنم

به عـشق خـال لبت، پـر از قـفس مـی زنم
بـه سـایه مـهر تـو، نـفس نـفس مـی زنم

بـیا قـرار مـن
دار و نـدار مـن

بـاغ و بـهار مـن
بـیا کـنار مـن ۲

ابـا صالح مـدد (۴

تـو آن پـری چـهر کـه، عـالمی مـست تـوست
بـهار جـان و دلـم، هـمیشه در دست تـوست

ای تـار و پـود مـن
تـویی سـرور مـن

سـتون خـیمه ات
بـاشد وجـود مـن۲

ابـا صالح مـدد ۴
بـه عـشق خال لبت

مـریض روی تـوام، تـویی دوای دلـم
بـیا و قـرآن بـخوان، تـو بـر شـفای دلـم

دل بستم به کـوی تـو
بـیمار روی تـو

شـد قـاتل دلـم
زیـبا ابـروی تو(۲

ابـا صالح مـدد (۴
بـه عـشق خال لبت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *