اشعار ولادت امام زمان (عج) – آمده به جهان جلوه‌ی حیدر

آمده به جهان جلوه‌ی حیدر
ختم آیه های نور و کوثر

عشقش بدهد چنین (نویدم)۲
با اشک غمش چه رو(سپیدم)۲

صحن جمکران کوی امیدم
صاحب زمانی اباصالح

روح جناتی اباصالح
نور جهانی اباصالح

عالم کشد انتظار رویش
والشمس شده نقش (جبینش)۲

ذکراهل اتی مهر (نگینش)۲
عرش حق شده خاک نشینش

به روی لبها (بیا مهدی)۲
ای مه شبها (بیامهدی)۲

لاله زهرا (بیامهدی)۲
صاحب زمانی (اباصالح)۲

از دیده آسمون ستاره
بر پای گل زهرا می باره

در ارض وسماء نور (نور دوعینه)۲
خورشید تمام(عالمینه)۲

او منتقم خون حسینه
چشم تو شهلاست (گل نرگس)۲

خال تو زیباست (گل نرگس)۲
قبلگه ماست (گل نرگس)۲

صاحب زمانی(اباصالح)۲
ازدیدآسمون ستاره

برپای گل زهرامی بارد
درارض وسما نور(دوعینه)۲

خورشید تمام(عالمینه)۲
اومنتقم خون حسینه

چشم توشهلاست (گل نرگس)۲
خال تو زیباست (گل نرگس)۲

قبلگه ماست (گل نرگس)۲
صاحب زمانی(اباصالح)۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *