احوال ناقلین دعای ندبه – علی بن طاووس

مصباح الزائر از سید رضی الدین ابوالقاسم علی بن سعد الدین ابی ابراهیم موسی بن جعفر بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابی عبدالله محمد بن محمد الطاووس بن اسحاق بن حسن بن محمد بن سلیمان ابن داوود بن حسن بن الامام حسن بن علی بن ابیطالب (ع) است و – مادر او دختر شیخ الزاهد الامیر و رام بن ابی فراس است که نسبت او به مالک اشتر می رسد ومادر پدر او سعد الدین دختر شیخ طوسی است، و برادر او احمد بن موسی صاحب تصانیف در فقه وغیره و دارای مقاماتی عالی بوده، و فرزند برادر او عبدالکریم غیاث الدین ابن احمد هم صاحب تصانیف است، و این هر سه را ابن طاووس گویند و جلالت علی بن طاووس به درجهای است که صاحب کرامات و مستجاب الدعوه بوده است. و گویند اسم اعظم را میدانسته و به فرزندان خود گفت چند بار استخاره کردم که آن را به شما بیاموزم [ صفحه ۳] اجازت نیافتم ولی در کتابهای من موجود است، تالیفات او زیاد است تولد او در حله نیمه محرم سنه ۵۱۹ بوده، و پس از چند سال به بغداد رفته در زمان بنیعباس پانزده سال در آنجا مانده پس از آن مراجعت به حله نموده و در هر یک از نجف و کربلا و کاظمین سه سال مجاورت گزیده و عازم بود که در سامراء نیز سه سال مجاورت نماید ولی در آن زمان سامراء آبادی کوچکی بوده، بعد از آن به بغداد رفته و ناصر عباسی خواست نقابت طالبین را به او دهد به جهت اشتغال به عبادت قبول نکرد ولی پس از آن به اشاره خواجه نصیرالدین طوسی از جانب هلاکوخان مغول و به جهت مصالحی با اکراه نقابت طالبین را در سنه ۶۶۱ تا سه سال و یازده ماه در عراق قبول کرد.وفات او در سنه ۶۶۸ واقع شد.
برگرفته از کتاب وظائف الشیعه شرح دعای ندبه نوشته: عباس محمود العقاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *