• نخستین سخنرانی امام مهدیروایت شده است که آن گرامی در آغاز قیام عادلانه ی جهانیش، بر دیوار خانه ی خدا تکیه می کند و آنگاه سخنرانی تاریخی و جاودانه و […]
  • توقعات امام زمان (عج): توجه به پدر و مادر در احوالات یکی از محبان و شیعیان آمده که پدر پیری داشت و بسیار به او خدمت می کرد. ایشان شب […]
  • رتباط با حضرت مهدی (عج) بی‌گمان یکی از آرزوهای پیروان راستین امامان معصوم علیهم السلام آن است که در دوران پنهان‌زیس تی آخرین پیشوای معصوم خویش به دیدار جمال نورانی آن […]